Värskest kiirtoiduturu ülevaatest selgub, et viimase aasta jooksul ei ole Eesti kiirtoitlustuse turul suuremaid muutusi sündinud ning enim, 21% eestimaalastest, külastavad endiselt Hesburgerit. Teisel kohal on McDonald's (17%) ja kolmandal Peetri Pizza (10%).

Kiirtoidukoha valikul on eestimaalaste jaoks peamisteks kriteeriumiteks toidu maitsvus (oluline 91%-le vastajatest), toiduainete käitlemine (91%), maksumus (83%) ning lühike ooteaeg ja toorainete kvaliteet (81%). Lisaks tähtsustati teistest enam veel ettevõtte usaldusväärsust ja hoolivust klientide suhtes.

Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on nende jaoks üks olulisimaid kriteeriume toidu kvaliteedi ja tuntuse kõrval ka korduvkülastused. Uuringutulemused näitavad, et 97% Hesburgeri regulaarsetest klientidest naasevad Hesburgeri restoranidesse ka edaspidi.

Uuringus käsitleti erinevaid kiirtoidubrände: McDonald's, Hesburger, Statoil, Peetri Pizza, PappaPizza, Vapiano, Subway ja Chopsticks.

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut läbi viinud viimasel kuuel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati oktoobris – novembris 2015 veebiküsitlusena.