Õnnetuste tõttu ollakse töölt eemal keskmiselt 43 päeva ja väljamakstav hüvitis õnnetusjuhtumi korral, on keskmiselt 600 euro.

SEB elu- ja pensionikindlustuse kahjukäsitluse statistikast selgub, et ligi pooled suvistest kindlustusjuhtumitest on seotud koduste tegevustega, kus remondi- , ehitus- ja aiatööde käigus tuleb tõsta raskusi, kasutada erinevaid tööriistu ning ronida redelitel.

Hulganisti õnnetusi on seotud kukkumistega mootor- ja jalgrattalt ning ATV-lt, samuti rulluisutades. Kolmanda suurema traumade põhjustajana võib välja tuua meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimalused- inimesed vigastavad end pallimängudes nii rannas kui muudel suvistel üritustel - batuudil hüpates, liival joostes ja millegi terava otsa astudes.

Ka pole erandlikud põletused lahtise tule kasutamisel või tundmatus kohas vette hüppamise tagajärjel saadud vigastused.

Lastel rohkelt õnnetusi liikumisvahenditega

Kuigi batuutide suurem ostubuum on möödas, ei kao nendega juhtuvad õnnetused kahjustatistikast. Lastega seotud õnnetustes on esikohal liikumisvahendid, nagu rula, rulluisud, rattad, tõukerattad ja nendega kukkumisel saadud traumad. Uute liikumisvahendite lisandudes tekivad kahjustatistikasse ka uued õnnetused – eelmisel suvel saime esimesed teated tasakaaluliikurilt kukkudes saadud luumurdudest ja põrutustest.

Kahjustatistikast jäävad silma veel kukkumised mänguväljakutel ja teemaparkides, veega seotud õnnetused, aga ka vigastused, mis saadud lemmik- ja koduloomadelt.

"Kahjude trendi vaadates võib välja tuua, et kümne aastaga on laste keskmine raviaeg pikenenud viis päeva ning keskmine hüvitis suurenenud poolteist korda,“ ütles SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.