Selle aasta läbilõikes on tehnilise järelvalve ameti (TJA) andmeil enim numbreid endale võitnud Elisa - kokku jaanuarist saati 6850. Järgneb Telia 928 üle löödud numbriga. Kuna numbreid ei võideta õhust, vaid teistelt operaatoritelt, siis on tänavu kaotajaks olnud Tele2, kes on pidanud loovutama 7775 numbrit.

Tele2 kommunikatsioonijuht Liina Liiv märgib, et tegelikult ei ole otsest seost numbriliikuvusel ja ettevõtte käekäigul. "See ei sisalda uute eraklientide ja äriklientide liitumisi, kõnekaardi ja mobiilse interneti müüki. Samuti ei kajasta see VoIP numbrite liikumist ja masinside kliente," räägib ta. "Ettevõtte tulud kasvasid selle aasta esimeses pooles 10%."

Ka TJA mainib, et kaotatud numbrid ei tähenda kohe ka kaotatud kliente. "Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus," seisab ameti kodulehel.