Tänavu on kindlustusfirmas metsloomadele otsasõite registreeritud 617 korral, mille eest kaskokindlustuse hüvitised ulatuvad 1,3 miljoni euroni. Keskmine metsloomaga kokkupõrke kaskokahju on 2174 eurot. Möödunud aastal andsid kliendid teada kokku 833 metsloomaga seotud kaskokindlustuse kahjujuhtumist, neist kõige sagedamini kevad- ja sügiskuudel. Liikluskindlustus sellise õnnetuse järel auto remontimist ei korva, selleks peaks olema sõlmitud kaskokindlustus.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonnajuhi Taavi Kiibuse sõnul on metsloomadele otsasõidud viimastel nädalatel suurenenud. "Alanud on põtrade ja hirvede jooksu- ja jahihooaeg ning seepärast tasub autojuhtidel asulavälisel teel tavapärasest tähelepanelikum olla. Selline õnnetus ei sõltu sageli autojuhi oskustest, vaid enamasti ei jõuta lihtsalt reageerida,“ ütles Kiibus.

Enim on sel aastal metsloomad autodele ette sattunud Harjumaal (122 korral), Tartumaal (78 korral), Saaremaal (74 korral) ja Pärnumaal (67 korral). Kõige vähem metsloomadega kokkupõrkeid on registreeritud Järvamaal (51 kahju) ja Hiiumaal (39 kahju).

Õnnetuse vältimiseks tuleks valida ilmale ja teeoludele vastav sõidukiirus ja tõsiselt suhtuda metsloomade eest hoiatavatesse liiklusmärkidesse. Parema nähtavuse tagamiseks on oluline, et auto tuled ja esiklaas oleks puhtad ja terved. Ka istme õige asend võimaldab säilitada auto juhtimisel paremat kontrolli ja aitab vajadusel kiirelt reageerida.

„Looma teel nähes on oluline teda mitte signaaliga ehmatada, vaid alandada kiirust, lülitada sisse ohutuled ja oodata tema lahkumist teelt. Samuti tasub meeles pidada, et loomad võivad liikuda mitmekesi koos ja kõik loomad ei ole teel kohe nähtavad,“ lisas Kiibus.

Mida teha pärast metsloomale otsasõitu?

Lülita sisse sõiduki ohutuled ja hinda olukorda.

Kui avariis said viga inimesed, helista abi saamiseks hädaabinumbrile 112.

Kokkupõrke järel teavita Keskkonnainspektsiooni numbril 1313 vigastatud või hukkunud loomast, samuti metsa põgenenud suurulukist, kes võib tegelikult ikkagi vigastatud olla.

Kui sõiduk sai kahjustada, fikseeri juhtum politseis, helistades numbril 112.

Võimalusel pildista sündmuskohta, et hilisemat asjaajamist lihtsustada.

Teavita oma kindlustusseltsi kahjust.