Lahkunu omaksed seisavad matust korraldades kohe alguses kahe otsuse ees: kas tuleb urni- või kirstumatus ja kas matusetalitus toimub ilmalikke või vaimulikke tavasid silmas pidades.