Finantsinspektsioon teavitab investoreid, et inspektsioonile teadaolevalt on Green Tower Financial pöördunud Eesti elanike poole ja pakkunud neile investeerimisteenuseid, omamata seejuures investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba.

Kuna Green Tower Financial (www.greentowerfinancial.com) ei oma Eestis tegevusluba, ei ole tal õigust Eestis investeerimisteenuseid osutada.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on lubatud Eestis investeerimisteenuseid osutada, on leitav finantsinspektsiooni kodulehelt.