Võlgade sissenõudmine on mõistlik anda professionaali ehk inkasso kätte, kes suudab seda tavaliselt oma klientidest kordades soodsamalt, kiiremini ja efektiivsemalt teha. Sest võlgnevuse kättesaamiseks peab olema võlgnikuga järjepidev, oskama tugineda seaduse paragrahvidele, omama head läbirääkimis- ja veenmisoskust ning nõudma seda, mida üldse tohib nõuda. Just selles kõiges ongi inkassol suur eelis ja kogemus võrreldes kliendi enda ressurssidega.

Ent vaatamata sellele ei tihka paljud ühistud inkasso abi siiski paluda, seda peamiselt suurte inkassotasude kartuses. Nii mõnigi võib peljata sedagi, et inkasso kohtleb võlgnikke halvasti. Tegelikult pole sellisteks hirmudeks mingit alust. Inkasso saab enamik oma tasudest võlgnikult, sest just tema on rikkunud kohustust, mitte aga kliendilt. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimummääradele ning kliendi teenustasu selles on minimaalne.

Samuti ei tohi inkasso kuidagi osalistevahelisi suhteid ega huve kahjustada. Vastupidi, eesmärk on lahendada olukord maksimaalse väärtuse ja minimaalsete kuludega.

Mida rohkem viivitada, seda väiksem on tõenäosus võlg kätte saada

Paraku on pikaaegsed kogemused näidanud, et mida rohkem päevi läheb tasumise tähtajast üle, seda väiksem on võimalus võlg kätte saada. Sestap tulekski nii korteriühistutel kui ka teistel klientidel pöörduda abi saamiseks inkasso poole senisest märksa varem.

SPT Inkasso

Nii mõnigi inkasso, kelle peamised kliendid on just korteriühistud, on teinud ühistutega eraldi teenustasu kokkulepped, mistõttu ei rakendata ühistule ühtegi teenustasu. Samuti puuduvad alustamis-, lepingu- ja muud tasud ning korteriühistud saavad eduka tulemuse korral tagasi kogu võlas oleva summa. Kui võlga aga kätte ei saada, ei pea ka klient midagi maksma.

Aktuaalseks on muutunud ka välismaal, eriti just Soomes elavad või soome rahvusest korteriühistute võlgnikud. Korraliku inkasso jaoks ei ole riigipiirid takistuseks – nii mõnelgi on juba ligi kümne aasta pikkune nii inkasso kui ka Soome kohtu- ja täitemenetluse kaudu võlgade sissenõudmise kogemus. Rääkides veel Soomest, kuna sealsed inimesed on kohusetundlikumad, on võlgade sissenõudmine võrreldes Eesti võlgnikega oluliselt efektiivsem.

Kuidas alustada koostööd inkassoga?

„Inkassomenetlusega alustamine ja koostöö inkassofirmaga on väga lihtne ja kiire“, ütleb SPT Inkasso juhatuse liige Diore Arovald. „Inkasso esindab klienti üksnes volikirja alusel, olles konkreetses võlanõudes kliendi esindajaks,“ lisab ta täpsustuseks. Menetlusega alustamiseks piisab, kui klient edastab inkassole tasumata arved, allkirjastab saadetud volikirja, nõustudes inkassofirma tingimustega. Kui inkassomenetlus ei anna tulemust, saab protsessiga jätkata juba kohtus ja sealt edasi täitemenetlusena.