Tehnilise järelvalve statistikast poolaasta statistikast nähtub, et kõige rohkem on numbreid konkurentidele kaodanud Telia, kokku ligi 1350 numbrit. Seevastu suurim võitja on Elisa, kes on 1200 numbriga plussis.

Kõige rohkem numbreid liikus maikuus, kust tuleb ka Telial kõige suurem kadu ja Elisal kõige suurem võit.

Tele2-s suuri numbriliikuvusi ei toimunud, ettevõte on 33 numbriga plussis.

Tehnilise järelvalve amet märgib, et Kkna ühel kliendil võib olla mitu numbrit, ei kajasta liikunud numbrite arv sideteenuse osutajaga liitunud või lahkunud klientide üldarvu. Lisaks ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest või uute liitumislepingute sõlmimisest ning lõpetamisest tulenevaid muudatusi.