Paljud Hispaania hotellid on viimasel ajal lõpetanud hotellides minibaari teenuse pakkumise, sest paljudel juhtudel leiavad hotellitöötajad, et pudelid on tühjaks joodud ja asemele valatud vett või muud vedelikke, kirjutab news.com.au.

Costa Blanca ja Benidormi hotellide liit (HOSBEC) teatab, et külalised teevad seda selleks, et vältida minibaaris olevate jookide eest maksmist.

HOSBECi hotellide esindaja sõnul vastab see tõele. "Inimesed on pudelitesse isegi urineerinud, seega tänan jumalat, et meie töötajad minibaari alati üle kontrollivad."

Sellise käitumise tulemusel on 90% Hispaania idaranniku hotellidest lõpetanud minibaari teenuse pakkumise. HOSBECi uuringu tulemusel tegeleb pettusega kolmandik hotelli külastajatest.

HOSBEC märgib, et kõige tihedamini tegelevad säärase pettusega Briti turistid.