Möödunud aastal toimunud 722 tööõnnetustest 59% juhtus just naistega.

„Ühest selgitust sellisele statistikale pole, kuid ilmselt on põhjus lihtsalt see, et kaubanduse, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkondades, on töötajate hulgas naiste osakaal suurem,” ütles tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Metalli- ja puidutööstuses, ehituses, transpordi ja kaevanduse valdkondades juhtub aga tööõnnetusi kõige sagedamini meestega. Enim saavad vigastada just noored mehed vanuses 20 kuni 29 aastat. „Noored mehed on meie suurim riskirühm. Samas on nad ju ka meie ühiskonna kõige väärtuslikum ressurss — nad on täies elujõus, omandanud erialased oskused ning nende töö- ja pereelu on alles algamas,“ sõnas Maripuu.

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et ei ole vahet, kas tegemist on nais- või meessoost töötajaga, oluline on hoolitseda selle eest, et töökeskkond oleks ohutu ning teha kõik endast olenev tööõnnetuste ennetamiseks.