Eelmisel nädalal pöördus arstide poole 2358 gripitunnustega inimest, neist üle poole neist olid lapsed.

Ringlevate viiruste struktuuris jätkus gripiviiruste langus, kuid endisel tasemel püsib RS-viiruste osakaal. Nende kõrval kasvas bakteriaalsete haigustekitajate osa.

Hospitaliseeritud inimeste arv püsis jätkuvalt kõrgel tasemel. E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 970 patsienti. Hospitaliseerimist vajasid põhiliselt vanemaealised ja tööealised patsiendid.