Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 4015 inimest, neist 56 protsenti olid lapsed. Haigestumise kasv eelneva nädalaga võrreldes oli 27 protsenti.

Laboratoorselt leidsid kinnitust esimesed gripiviirused, neist üks oli A ning üks B-gripiviirus. A-gripiviiruse täpsemal määratlemisel selgus, et tegemist oli viiruse alatüübiga A(H3).

Gripitaolisi haigestumisi registreeriti möödunud nädalal kokku 128 korral. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas 50 protsenti. Grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestumuse intensiivsust hinnatakse madalaks, gripiviiruse levikut veel ei täheldata, registreeritud on üksikud gripiviirusega seotud juhud.

Keskmine haigestumus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 100 000 elaniku kohta oli 305,1. Suuri erinevusi haigestumuses maakondade lõikes ei ole.

68 protsenti kõikidest registreeritud hingamisteede haigustustest olid viirusliku etioloogiaga, ülejäänud haigestumised olid põhjustatud erinevate mikroorganismide poolt. Viirustest on enim ringluses hetkel paragripi- ja rinoviiruseid.

Enim haigestusid lapsed vanuses 0-4 aastat, kuid oluliselt kasvas haigestumus vanemaealiste vanusrühmas 65+. Vanemealiste haigestunute pea kolmekordne kasv viitab kaudselt gripiviiruste leviku algusele.

Haiglate andmetel vajasid gripi tõttu hospitaliseerimist üks laps vanusgrupis (0-4) ja üks vanemealine patsient.

Terviseamet tuletab meelde, et gripi poolt on enimohustatud vanemaealised patsiendid vanuses 65 ja vanemad ning isikud, kes põevad aneemiat, kroonilist kopsu-, südame-, neerude või ainevahetuse süsteemi haiguseid (eeskätt diabeet), immuunpuudulikkusega ja HIV-positiivsed isikud ning rasedad naised.

Vanemealiste patsientide haigestumine grippi on sageli seotud haigestunud lastelaste eest hoolitsemisega.

Haigestumine Euroopas

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut veel ei täheldata, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikides EL liikmesriikides.

Euroopa Liidus korraldab gripi seiret Euroopa Komisjoni Haiguste Tõrje- ja Ennetuskeskus (ECDC). Milline gripi viiruse tüvi sel hooajal domineerima hakkab ei ole veel täpselt teada, kuid need viirused, mis on siiani geneetilised määratletud ja mille kohta on informatsioon edastatud ECDC-le vastavad selle hooaja vaktsiinis olevatele tüvedele.