Sotsiaalministeerium esitles täna Turu-uuringute AS-i tehtud küsitlusuuringut Eesti elanike alkoholitarbimise ja Lätis alkoholi ostmise kohta, samuti tehti vahekokkuvõte alkoholipoliitika rohelise raamatu täitmisest.

Uuringust selgus, et alkoholitarbijate osakaal on viimase 10 aasta jooksul pisut langenud. Kui 2008 oli viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarbinud 92% küsitletutest, siis tänavu 84%.

Piirikaubanduse osas vastas 77% küsitletutest, et nad ei võtaks ette eraldi reisi, et alkoholi osta. 12 kuu jooksul 39% elanikest ostnud naaberriikidest alkoholi. 10% elanikest on selleks ette võtnud spetsiaalse reisi.

Kas piirikaubandus on alkoholi tarvitamist suurendanud? Uuringu väitel mitte. 29% piiri tagant alkoholi ostnutest ütles, et nende alkotarbimine on vähenenud, 54% ütles, et jäänud samaks ja ainult 17%, et kasvanud.

Sotsiaalministeeriumi alkouuring
Täht: statistika näitab, et kui on alkohol läinud kallimaks, siis tarbimine on langenud. Kui läheb odavamaks, siis jälle tõuseb.
"Nagu te näete, siis suur osa rohelisest raamatust on ellu kutsutud, aga see ei tähenda ei see on valmis. Inimese peab ravima ja teadlikkust peab tõstma koguaeg," lisab Täht.
"Mul on hea meel, et on valitud tervis," kommenteerib Täht valitsuse otsuseid.
Täht räägib, et alkohol ei tohi palkadega võrreldes odavamaks muutuda.
Täht: kõige vähem oleme teinud kättesaadavuse osas. Aga teeme kaupmeestega selle osas koostööd. Eesmärk on vähendada müügikohti.
Täht: ühe aasta alkoholikahjude rahade eest saaks Tallinn-Tartu maantee ehitada neljarealiseks
Täht lisab, et sinna alla ei käi ainult otsene ravi, vaid ka kaotatud aeg, produktiivsus. "Need kulud on tegelikult päris suured."
Täht: alkoholi liigtarvitamisest tulnud haiguste ravimiseks kulub tavaliselt 1,5-2% SKT-st. Meie puhul siis 490 miljonit eurot.
Sõna võtab Triinu Täht sotsiaalministeeriumist, kes räägib alkoholipoliitika rohelisest raamatust.
Vainu võtab asja kokku: alkoholitarbimine on kümne aasta jooksul pisut langenud, valdav osa ei lähe ise piiri taha alkoholi ostma, vaid teeb seda reisi käigus või palub kellelgi teisel seda teha.
Vainu vastab endale, et pigem mitte. 29% piiri tagant ostnutest ütles, et nende alkotarbimine on vähenenud, 54% ütles, et jäänud samaks ja ainult 17%, et kasvanud.
Vainu: nüüd põletav küsimus. Kas piirikaubandus mõjutab alkoholitarbimist negatiivses suunas?
Selle numbri seas domineerivad nooremad, kõrgema sissetulekuga mehed. Elukohaks tavaliselt Lääne-, Lõuna- või Põhja-Eesti.
39% sees on ka inimesed, kes on palunud kellelgi naaberriigist alkoholi tuua.
Vainu: 12 kuu jooksul 39% elanikest ostnud naaberriikidest alkoholi. 10% elanikest on selleks ette võtnud spetsiaalse reisi. 
77% vastas, et ei võtaks alkoreisi ette. Ülejäänud võtaks või pigem võtaks.
Liigume edasi piirikaubanduse teemade juurde. Inimestelt küsitleti, kas inimesed oleks valmis võtma ette alkoholi ostmiseks spetsiaalse reisi.
Vainu: tarbimine on kõige rohkem kasvanud eelkõige noorte meeste seas.
58,8% vastanutest ütles, et nende meelest on nende alkoholitarbimine võrreldes varasemaga pigem samaks jäänud.
Vainu sõnul lükati ümber ka müüt, et alkoholi tarbivad kõige rohkem väiksema sissetulekuga inimesed. 1000€+ sissetulekuga inimeste seas on tarvitajaid rohkem.
Vainu: 33% mehi tarbib iganädalaselt alkoholi, kuid vaid 7% naisi.
Alkoholitarbijate osakaal on viimase 10 aasta jooksul pisut langenud. Kui 2008 oli viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarbinud 92% küsitletutest, siis tänavu 84%.
Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu esitleb esimesi tulemusi.
Jesse: tarbimist mõjutab lisaks aktsiisile ka kättesaadavus, inimeste hoiakud ja teadmised. Sinna juurde käib ka see, kas me pakume inimestele abi ja ravi.
Tervishoiu asekantsler Maris Jesse: esimesed numbrid on olemas, kuidas alkoholtarbimine Eestis on muutunud