Seoses 25. maist kohaldatava EL isikuandmete kaitse üldmäärusega viib Elering sisse muudatuse, mis puudutab füüsilisest isikust tarbija mõõteandmete jagamist avatud tarnijale ehk energiamüüjale, kellega tarbijal ei ole lepingut.

Nii elektrituruseaduse kui ka gaasituru toimimise eeskirja kohaselt peab tarbija andma müüjale nõusoleku, et viimane saaks näha tarbija varasemaid tarbimisandmeid.

Uued isikuandmete kaitse reeglid kehtestavad andmevahetusplatvormi haldajale ehk Eleringile nõusolekute puhul kohustuse tõendada, et tarbija on andnud nõusoleku oma andmete jagamiseks energiamüüjale.

Selle nõude täitmiseks tuleb vastav nõusolek ehk volitus tarbija andmetele ligipääsuks anda kliendiportaalis e-elering. Senise praktika kohaselt korraldasid energiamüüjad nõusolekute saamist ja haldamist ise.

Ligipääsuõiguseks volituste andmine e-eleringis tagab isikuandmete kaitse reeglite täitmise. Ühtlasi muudab see volituste andmise läbipaistvaks ja lihtsaks, kuna erinevatele müüjatele saab volituse anda ehk oma tarbimisandmed nähtavaks teha ühes keskkonnas.

E-eleringi saab iga elektritarbija sisse logida ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalingi kaudu aadressilt. Volituse andmiseks tuleb kliendil teha vaid mõned klikid.