Ettevõtluskõrgkooli Mainor ettevõtlusõppejõu Elari Tamme sõnul on suuremate intressimäärade põhjuseks pigem turutõrge kui paratamatus. „Tundub, et meil ei toimi väikelaenude turg hästi. Pakkujaid on vähe, suurpangad kontrollivad turgu ja konkurents leebe. Tarbimislaenu intresse mõjutavad mitmed tegurid - maailmamajanduse olukord, Euroopa Keskpanga otsused, rahatrükk jne. Kõige vahetumalt mõjutab seda aga pakkumise ja nõudluse turg riigis," rääkis Tamm.

Eestis on Euroopa Keskpanga 2018. aasta esimese kvartalik statistika järgi keskmine tarbimislaenu intress 2,8 korda suurem kui euroala keskmine. Tamme sõnul on Eestis ja Lätis ühed euroala kõrgeimad väikelaenu intressid, Eesti keskmine on 13,19 protsenti. Euroala keskmine tarbimislaenu intress on olnud viimase nelja aasta jooksul 4,66 ja 5,17 protsendi vahel.

Võrdluseks toob Tamm Luksemburgi, kus on intressimäärad enam kui seitse korda väiksemad ja Leedu, kus on intress Eestist kaks korda soodsam.

Normaalne intress oleks alla 10 protsendi, kuid viimasel ajal on olnud näha taas intressimäärade kasvu. Samal ajal teistes on Euroopa riikides Tamme sõnul intress viimase kolme aastaga langenud 10 protsenti.

Praegusest olukorrast saab kahju Eesti laenuvõtja, kuid Tamme sõnul on turule tulemas uusi pakkujaid, kes madala konkurentsiolukorra enda kasuks pöörata saavad. Uutest tulijates mainib ta Briti finantsteenusettevõtet Revolut Ltd, kes teatas mais, et taotleb Leedus panganduslitsentsi, mille saamisel on neil võimalik tegutseda kogu Euroopa Majandusalal, sealhulgas Eestis.