Üha rohkem ettevõtteid on võtnud töötajate motivatsiooni ja rahulolu tõstmiseks kasutusele mitmekülgseid hüvede ja soodustuste pakette.

Sellest tulenevalt uuris tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem Palgainfo Agentuuri 2015. ja 2017. aasta töötajate küsitlusele tuginedes, milliseid soodustusi töötajad tööandjatelt enim ootavad ning milliseid hüvesid Eesti tööandjad neile pakuvad.

Tulemustest selgus, et töötajate ootused pakutavate soodustuste osas on valdavalt isiklikud ja seotud palgaga.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul näitavad taolised uuringutulemused, et tööandja, kes soovib olla konkurentsivõimeline, peab teadma, mis tema töötajatele korda läheb.

„Lihtsalt linnukese pärast soodustuste pakkumisest pole abi. Edukad on need ettevõtted, kes tunnevad oma sihtrühma ootusi ja on leidnud nutikad viisid nende ootustele vastamiseks,“ sõnab Evart.

Milliseid soodustusi ettevõtted töötajatele enim pakuvad?

Tasuta kohvi, tee ja joogivee võimaldamine ei ole soodustuste maastikult kuhugi kadunud ning troonib jätkuvalt kõige populaarsemate soodustuste edetabeli tipus.

Tulemustest selgus, et tööandjad pakuvad oma töötajatele kõige sagedamini selliseid soodustusi:

1. Tasuta kohv, tee ja joogivesi – 63,6%
2. Toetused isiklike sündmuste puhul – 61,9%
3. Erialaste täiendkoolituste kulude katmine– 58,4%
4. Paindlik tööaeg – 55,5%
5. Ühisüritused – 52,0%
6. Ettevõtte toodete või teenuste saamine soodustingimustel – 44,9%
7. Prillide ostmise kulude osaline või täielik hüvitamine – 43,7%
8. Paindlikku töötamist toetavad mobiilsed töövahendid – 38,5%

Töötajad soovivad rohkem ise areneda

Töötajate soovitud soodustused erinevad siiski paljuski tööandjate pakutavast. Kõige enam ootavad töötajad, et neile võimaldatakse erialaseid arenguvõimalusi, sh täiendkoolitusi.

Töötajad peavad oluliseks just järgnevaid soodustusi:

1. Erialased arenguvõimalused ja täiendkoolitused – 92,2%
2. Haigusepäevadel keskmise palga säilitamine – 85,3%
3. Vabadel päevadel keskmise palga säilitamine – 81,9%
4. Lisapuhkusel keskmise palga säilitamine – 79,8%
5. Tasuta sportimisvõimalused – 69,8%
6. Toetused isiklike sündmuste puhul – 59,8%
7. Toitlustus soodustingimustel – 58,1%
8. Ühisüritused – 53,3%

Taoline tulemus annab mõtteainet organisatsioonide tegev- ja personalijuhtidele. Tõsiasi on see, et motivatsioonipakett ei täida oma täiseesmärki, kui selle raames pakutavad võimalused ei motiveeri ettevõtte töötajaid.

Seega on oluline veenduda, et organisatsiooni pakutavad soodustused oleksid kooskõlas töötajate ootustega.

Agentuur Brandem on tööandja turundus- ja värbamisagentuur, mille eesmärk on aidata ettevõtetel hoida ja leida häid töötajaid. Viimase kolme aasta jooksul on agentuur läbi viinud üle 150 tööandja brändingu-, värbamis-, turundus- ja personaliotsingu projekti.