Ligi 15% Eesti elanikest plaanivad osta vähemalt 20 000 Eurot maksvat autot, kusjuures mõlema Balti naaberriigi puhul ei ületa see protsent 5%. Odavamate, kuni 7000 eurot maksvate autode vastu tunnevad eestlased samuti tunduvalt madalamat huvi, kui naabrid. Nii, plaanivad osta mainitud hinnavahemikus sõiduautot umbes neljandik vastanutest Eestist. Lätis on see protsent 46%, Leedus aga lausa 55%.

Umbes 15% vastanutest kõikides Balti riikides ütlesid, et ei ole mõelnud täpse hinna peale. Viimane pole üllatav, sest ligi pooled uut autot osta plaanivat vastajat kinnitasid, et alustavad oma autoostu protsessi auto valikust, mitte oma finantsvõimaluste analüüsist.

„Tõesti, võrreldes Läti ja Leedu elanikuga valib eestlane tõenäolisemalt pigem uuema ja kallima, kui kasutatud ja odavama sõiduki. Uuem auto tähendab ühtlasi suuremat keskkonnasäästlikkust ja turvalisemat liiklust. Küsitlusest selgus, et eestlane eelistab sõidukit, mille maksumus mahub 10 000 ja 20 000 euro vahele. Oluline on ära märkida, et vastavalt meie, SEB Liising’u andmetele kasvab Eesti inimese poolt liisitava auto soetusmaksumus aastas umbes 1500 euro võrra. Samas, vaatamata neile tugevatele näitajatele, peame endiselt tõdema, et Eesti autopark on siiski jätkuvalt vanem kui Euroopas keskmiselt.“ kinnitab uuringu tulemusi AS SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld.

SEB Liisingu Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud autoostu– ja kasutamisharjumuste teemaline uuring hõlmas üle 3 100 vastaja ning korraldati juunis ja juulis 2018.