Mille põhjal te oletasite, et Eesti turul on puudu krediidivahendusportaal?
Alustades kaks aastat tagasi Eesti laenuturu kaardistamisega, selgusid huvitavad faktid: laenutaotluste esitamise ja neile vastuste saamise aeg on sõltuvalt krediidiandjast mõnest minutist nädalani; laenuintressid ei sõltu sellest, kas krediidiandja nimes esineb sõna „pank“; laenusaamine ei sõltu sellest, kes on klient, vaid milline on laenuandja strateegia.

Samuti sai kohe selgeks, et kuigi mujal maailmas ja meie naaberriikides on teenus klientide seas hästi toimiv, pole Eestis siiamaani tegutsenud ühtegi laenumaaklerit, kes võimaldaks kliendil teha kiiret ja kaalutletud valikut erinevate laenupakkumiste vahel. Samas kasutab suur hulk eestlasi näiteks kindustus- või kinnisvaramaakleri teenuseid, mis näitab, et rahaliste otsuste tegemisel ja erinevate pakkumiste vahel orienteerumiseks vajatakse tihti vahendaja abi.

Ehk laiemalt on maaklerlus Eestis tuntud vaid kindlustuses ja kinnisvaravahenduses. Krediiditoodetes on suur roll veel harjumustel, kuna toode on detailides võrdlemiseks kliendile üpris keerukas.

Seega, Compara on ainus, kes vahendab krediidiandjate välkotsuseid ja näitab need võrdleval kujul koos parima pakkumise soovitusega ka kliendile enda keskkonnas välja. Samuti vahendame kliendile ka laenulepingu allkirjastamiseks.

Kas maailmas on teada palju selliseid edulugusid?
Efektiivsust otsitakse täna kõikjal, ka finantsvahenduses. Infoühiskond soosib üha enam kaugteenuse pakkumist ja aja kokkuhoidu. Eesti puhul tuleb rääkida siin kahjuks hilisest arengust võrreldes nii Skandinaavia kui muu maailmaga, kus teenus oli kättesaadav juba 1990te lõpust ehk 20 aastat tagasi. Põhjamaaades alates 2007. aastast.

Edukad on olnud sellised laenumaaklerid, mis on võimaldanud kliendile oluliselt kiiremaid laenuotsused, esitanud pakkumised võrreldavana ning teinud laenude taotlemise kliendile võimalikult lihtsaks. Samuti muutnud krediidiandjale kliendikontakti saamise vähem kulukaks. Ka finantsvahenduses on aeg raha ja tähelepanu defitsiit.

On veel üks tegur, mis mõjutab maaklerturu arengut. Selleks on inimeste käitumisharjumused. Kui Eestis küsib pakkumist väljaspoolt oma kodupanka, paremal juhul, vaid iga 10’s laenuvõtja, siis Euroopas küünib võrdlevate pakkumiste küsijate arv peale 50%ni.

Selleks, et laenumaaklerlus Eestis hakkaks, sarnaselt muu maailmaga, kliendi kasuks maksimaalselt tööle, on tähtis, et kliendid teadvustavad võimalikke valikuid ning loobuksid oma harjumuspärastest ostuotsustest.

Kui palju inimesed teie arvates teevad endale rahaliselt halbu valikuid, kui võtavad väikelaene?
Kui palju halbu ostuotsuseid tegid inimesed enne Amazoni? Rahaliselt on seda raske hinnata. Kui arvestada, et vaid iga 10’s laenuvõtja on küsinud oma taotlusele võrdlevat pakkumist, siis kümnest laenust üks ei ole tingimata olnud halb valik.

Iga otsus, kus on puudunud alternatiivne valik, on minu hinnangul olnud halb otsus. Olukord oleks teine, kui saaksime erinevate pankade ja turuosaliste teenuseid nagu kaupu müügilettidel kõrvutada ja võrrelda.

Laenu saamine, samuti ka laenu hind ei sõltu ainult taotlejast, ega ka mitte sellest, kes on laenuandja. Hind sõltub suuresti sellest, milline on laenuandja huvitatus laenu anda, milline on laenuandja enda raha hind, tema riskiisu, samuti milline on olnud kliendi varasem maksekäitumine ja krediidiajalugu. Riskantsem klient tähendab enamasti kõrgemat riski laenu tagasimaksetel ja seetõttu ka kõrgemat hinda.

Statistika kinnitab, et täna ei pea me eestlaste puhul rääkima või muret tundma liigse laenamise pärast, sest majapidamistele väljastatud laenude maht viimase dekaadiga on vähenenud 38%.

Keskpankade andmetel on Eestis täna ühe elaniku kohta imikutest raukadeni laenukohustusi 7500 eurot, samas kui majapidamiste hoiused ületavad keskmist palka 5,8 kordselt, mida on ligikaudu 30% enam kui kümme aastat tagasi.

Kas Compara oleks veel paindlikum ja laenuhuvilist abistav, kui ka pangad sellega liituks?
Compara kasutegur laenuvõtjale on seda suurem, mida rohkem laenuandjaid sh ka pankasid on meiega liitunud. Seda ülevaatlikumat pilti kõigist võimalikest pakkumistest ja pakkujatest saame oma kliendile tuua. Võiksime olla nagu laenude Amazon.

Klient valib endale panga või krediidiandja pakkumise headuse, mitte nime järgi. Sellist neutraalsust maaklerteenus ka pakub.

Kui kiiresti peaks ühe väikelaenu taotlemine ja vastuse saamine käima?

Taotlusele ja vastuse saamisele ei tohiks kuluda kliendil rohkem kui paar minutit. Laenuandjate suutlikkus pakkuda kiireid otsuseid on juba täna üllatavalt hea, mistõttu paar minutit võiks olla turu standard. Meie vahendatud pakkumised jõuavad kliendini juba täna vaid paari minutiga.

Milline on teie eesmärk kasutajate arvu kasvatamisel?
Oleksime rahul siis, kui Eesti astuks siingi sammu Euroopale lähemalt. Pooled kõigist laenu soovijatest esitavad oma taotluse läbi Compara.