Delfi Kasulikule kirjutas lugeja, keda on piinanud juba pikemat aega üks probleem. "Juba mõnda aega kriibib silma üks eksitav toiduaine nimetus. Ma soovin sardiine, aga Eestis müüakse "sardiinide" nime all KILU!" märgib ta.

Mees ütles, et mitmel kalatootel on nimetuses üks kalaliik, koostises aga teine. Näiteks leidis ta, et tootel, mille nimi oli sardiinid õlis, oli koostises hoopis kilud. "Võtsin tootjaga ühendust ja nemad leidsid mingi ajuvaba õigustuse sellele. See on võrdne olukorraga, kus kaupmees näiteks müüb suusakeppe jalutuskeppide nimetuse all."

"Kuna sardiinid ei ela Läänemeres, siis ei sobi kilu nimetada sardiinideks," väidab lugeja. "Loomulikult jätan sellised eksitava nimetusega tooted ostmata. Sarnane lugu oli ka mingite müügil olnud ansoovistega, mille koostist juhtusin vaatama. Läänemere kala on reeglina rohkem saastunud kui Vahemere kala."

Kas sardiin ja kilu on erinevad kalad? Kas kilu saab nimetada sardiiniks? Mis vahe neil on? Küsisime kalateadlaselt järele.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi nooremteaduri Elor Sepa sõnul paistab see olevat probleem sarnaste nimetustega. "Sardiin (Sardina pilchardus) kui kalaliik on täiesti erinev liik kilust (Sprattus sprattus ning neid ühendab vaid sugukond heeringlased (Clupeidae)," selgitas ta.

Sepp lisas, et sardiinideks nimetatakse samas ajalooliselt paarikümmet erinevat kalaliiki, kellede hulka küll kilu enamasti ei loeta, kuid kes kuuluvad samuti heeringalaste sugukonda.

"Samas „sardiinid õlis“ on näiteks veel laiem nimetus kalakonservidele, mida mõnelpool valmistatakse ka kilust," ütles Sepp konservi kohta.

Sepp refereeris seejuures Eesti Kalastuse Entsüklopeediat, kus on juttu ka sardiinidest õlis. „Norras on valmistatud sardiine ka lääneeuroopa kilust (kilusid on seejuures suitsutatud, ent vähem kui sprottide tegemisel)," kirjutab entsüklopeedia. Loe pikemalt SIIT.

"Antud olukorras ei oska jutu järgi müüjat milleski süüdistada, kuna mingil ajaloolisel põhjusel on sama nime kasutatud nii kalaliigi kui toote nimetamisel, kuid toode ei sisalda tingimata ainult seda kalaliiki," lisas Sepp.