Avalduse kohaselt ostis tarbija detsembri lõpus kauplejalt Raetonia Invest OÜ sõiduki BMW X5 hinnaga 18900 eurot. Tehing toimus vahetuse teel ja tarbija müüs tehingu käigus samal päeval kauplejale enda sõiduki ning tasus ka hinnavahe juurdemaksuna. Leping sõlmiti väljaspool ettevõtte äriruume.

Auto registreerimisel selgus juba, et autol pole ülevaatust. Tarbija soovis seda ise teha, kuid kaupleja keeldus ja ütles, et tegeleb sellega ise. Ülevaatus tehti ära ja tarbija pidi selle eest maksma veel 35 eurot.

Pärast lepingute allkirjastamist toimus autode vahetus ja tarbija sõitis saadud autoga minema. Juba 1,5 h pärast tekkis auto mootorisse müra, tarbija lülitas auto välja ja võttis kauplejaga ühendust ning esitas telefoni teel soovi lepingust taganeda.

Tarbijale pakuti võimalust, et ta telliks puksiiri ja transpordiks auto lähemasse BMW keskusesse ning teostaks seal mootori diagnostika. Tarbija tellis autole BMW keskusest diagnostika ja sai teada tulemused: tõsine mootoririke, kolmanda silindri ühendusvarda purunemine. Tarbija teavitas sellest kauplejat ja soovis auto tagastada ja lepingust taganeda, aga kaupleja keeldus autot tagasi võtmast.

Tarbija nõue: tarbija soovib, et talle tagastataks tema auto, 5400 eurot sularaha ja kõik kulud summas 640,75 eurot, mis on kaasnenud koos tehinguga või siis 18900 eurot ja kaasnev kulu 640,75 eurot.

Kaupleja vastuväited

Kaupleja on seisukohal, et vaidlusalust autot ei ole nõuetekohaselt tagastatud (mittenõuetekohane dokumentide vormistamine), sest auto transporditi avalikku parklasse ja võtmed tagastati postiga. Sellest tulenevalt ei ole kaupleja sõnul tarbija nõuetekohaselt lepingust taganenud.

Mis puutub auto tehnilisse seisukorda, siis selles osas on kaupleja arvamusel, et auto oli tehniliselt korras ja selle kinnituseks on tehnoülevaatuse läbimine. Kaupleja põhjendab, et juhul, kui sõidukil oleks müügi hetkel olnud mootoririke, ei oleks olnud normidele vastavad CO2 näitajad, kuna mootori töö oleks olnud ebaühtlane. Tarbijale pakuti 50% ulatuses remondikulude kandmist, kuid selles osas kokkuleppele ei jõutud. Kaupleja hinnangul tuleb esitatud avaldus jätta rahuldamata.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: avaldus rahuldada

Komisjon ei tuvastanud asjas esitatud materjali alusel, et kaupleja oleks teavitanud tarbijat enne lepingu sõlmimist taganemisõiguse kasutamise tingimustest, tähtajast ja korrast vastavalt ning andnud tarbijale nõutud taganemisavalduse tüüpvormi. Võlaõigusseaduse kohaselt võib tarbija väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

Komisjon tuvastas esitatud materjali alusel, et tarbija teavitas kauplejat lepingust taganemisest 14 päeva jooksul korra suuliselt ning kaks korda kirjalikult. Tarbija käitumisest nähtub ühemõtteliselt lepingust taganemise tahe (võtmete tagastamine kauplejale, auto viimine Tallinna parklasse). Eeltoodust lähtudes esitas tarbija taganemisavalduse nõuetekohaselt.