Ettepanekuga tasulise parkimisala laiendamise osas pöördusid Tallinna Transpordiameti poole mitmed Kalamaja ja teiste asumite elanikud.

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul on tegemist suure muudatusega, mis ühelt poolt vähendab parkimisalalt liiklemiseks mitte kõlblike sõidukite arvu ja tekitab täiendavaid parkimisvõimalusi neile, kes seda vajavad, teiselt võib aga tuua ka teatud ebamugavusi.

„Leian, et nii olulise muudatuse tegemine peab lähtuma kohalike elanike huvidest ja toimuma nende nõusolekul. Seetõttu otsustasime pöörduda kohalike elanike poole ja uurida, kuidas nad sellesse ettepanekusse suhtuvad. Eelkõige ootame tagasisidet nende inimeste poolt, kes elavad või tihti viibivad Kalamajas ja Kelmikülas või nende vahetus ümbruses,“ ütles Järvelaid.

Tasulise parkimisala laienemine jääks Telliskivi-Kopli-mere ala vahele. Laiendamine toimub ka Kalaranna tänavast mere poole ulatuslike arenduste tõttu. Selleks, et ettepanekut tasulise parkimisala laiendamise osas visualiseerida, valmistas Transpordiamet ette ka vastava kaardi.

Küsitlus kestab kuni juunikuu lõpuni. Selle aja jooksul saavad inimesed oma arvamust välja öelda, täites elektroonilise ankeedi, mis on leitav linnaosa kodulehel ja Facebooki lehel. Paberkandjal saab ankeeti täita Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse infolauas aadressil Niine tn 2.