On üsna tavaline, et inimest tööle võttes keskendutakse töökohustusest tuleneva tegevuse kirjeldamisele, kuid mitte tegevuse mõtestamisele. „Asusin tööle aastal 2001, siis ei olnud see kombeks,“ ütles üks inimene. „Juht teab ise, kas ma sobin või mitte. Mõte pole oluline,“ ütles teine. Jah, tõepoolest näeme, et tänapäeval on inimeste teadlikkus oluliselt kasvanud ning osatakse ise küsida ja teavet jagada, kuid siiski mitte piisavalt, nagu näitab statistika.

Ehk on Eesti juhtidel sõnakasutuse limiit täis saanud? Kui keskmine välja öeldud sõnade arv päevas ühe inimese kohta on 16 000 sõna, siis äkki hoitakse neid sõnu mõneks muuks otstarbeks? Ilma igasuguse irooniata aga on selline napisõnalisus ja vähene selgitamine probleem, sest see mõjutab otseselt ka inimeste töömotivatsiooni.

Kas sa kujutad ette, et teed midagi, mille mõttest sa päris hästi aru ei saa või mille mõju sa ei oska näha? Mis sa arvad, kui kaua sa jaksad ja tahad sellist tööd teha?

Juhi kohustus ja vastutus on teha kõik endast olenev, et oma tiimi liiget hoida ja toetada ning selgitada, mis on tema töö mõte ja sellest tulenev kasu. Nii garanteerib juht omale inimese, kelle silmad säravad ja kes ei pea väikestes suitsukoridorides oma kopse välja köhima või muul moel end välise abiga lõdvestama.
Mis meil, eestlastel, selle rääkimise vastu on? Ühed ei oska ja teised ei julge.

Juht teab, mida juht teeb

Küsitluse järgi pole 57% juhtidest jaganud oma kolleegidele infot selle kohta, miks nad oma tööd teevad või mis on nende visioon, mille nimel nad tegutsevad. Võib ju küsida, kas see on üldse oluline, kuid kui arvestada sellega, et eeskuju on nakkav, siis pole imestada, et üsna sarane protsent inimesi ei mõtesta ka ise oma tööd.
Kujuta korra ette, et sul on juht, kes jagab sinuga oma visiooni ja inspiratsiooni ning sütitab sind igal tööpäeval. Olen selliste juhtide kohta kuulnud ja lugenud, kuid miks ei võiks selliseid inimesi olla kõikjal? Juhiks kasvamise teekond on kõigil erinev, kuid lõppude lõpuks on iga inimese enda sisemine otsus olla oma kolleegide jaoks toetav ja arvestav.

Tahan, aga ei julge

Kui tihti me eeldame ja kui harva me teame! Oled sa mõelnud, kui suur osa sinu päevastest tegevustest on ehitatud üles eeldamisele ja kui tihti sul juhtumisi ka õigus on, sest eeldused vastavad kogemusele ja kogemused – õnneks või kahjuks – on tihti korduvad?

Aga on see alati nii, et eeldus vastab tõele ja mitu inimest on tõest ühtmoodi aru saanud? Harva.

Juhid enamasti eeldavad, et töötajad on oma tööga rahul ja tunnevad sellest rõõmu. On suurepärane, kui see nii on, kuid taas saime kinnituse, et vaid 53% juhtidest on küsinud oma töötajate käest, mis neile nende töö juures meeldib ja kas ka töö neile meeldib. 47% juhtidest seda kahjuks teinud ei ole.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii nagu inimese edu ei ole reeglina juhus, ei ole see seda ka organisatsiooni puhul. Enamasti on see süsteemne ja mõtestatud enese ja organisatsiooni juhtimise järjepidev protsess, kus kõik osapooled võtavad vastutuse, julgevad küsida ja olla avatud.

Juhid, teil soovitame minna ja küsida, kuidas inimesed end tunnevad ja kas neile meeldib nende töö või mis neile nende töös meeldib. Kuulake ja püüdke kuulduga arvestada.

Ja kõikidele tööl käivatele inimestele paneme südamele, et kui te ikka tunnete, et te pole päris rahul või ei saa aru, miks te oma tööd teete, siis tuleb minna ja küsida või leida viis, kuidas oma töö tähendust paremini mõista. Rahulolematus toodab rahulolematust ja pole mõtet ehitada enda sees teistsugust illusiooni.

Tutvu #MINATEAN kampaania inspireerivate lugudega! Leia enda töös mõte või tee esimene samm uue tähenduslikuma töö suunas! Vaata lähemalt SIIT