Kui Eestis on lubatud seeni korjata ka eramaal, siis USA-s on varieeruvalt osariigist selline tegevus ilma maaomaniku loata enamasti keelatud. Seega ootamatult välja ilmunud politseinikud võivad olla maaomaniku poolt kutsutud.

Koriluse teemal raamatu avaldanud Baylen J. Linnekin kirjutab väljaandes The New Food Economy avaldatud artiklis, et korilus on USA-s kasvav, kuid samas väga vastuoluline trend.

"Korilust puudutav seadusandlus varieerub väga suuresti. Nii osariikidel kui ka kohalikel omavalitsustel on erinevad reeglid. Paljud osariigid, näiteks Arkansas ja California keelavad igasuguse koriluse osariigile kuuluval maal. Samas mõned teised, näiteks Alaska ja Hawaii seda ei keela. New York keelab igasuguse koriluse linna parkides. Sama reegel kehtib ka Chicagos. Seal leidis aset ka juhtum, kus pargist karikakraid korjanud vanur sai 75 dollarit trahvi," kirjutab Linnekin.

Ainus üleriigiline korilust reguleeriv seadus puudutab rahvusparke. Seaduse järgi on nendes igasugune korilus keelatud, kuid samas on seal kirjas ka erand, mis jätab pargi juhile vabaduse ise otsustada, kas ja mis määral seal korilust lubada. Üldiselt on need reeglid parki sisenedes nähtaval kohal. USA-s on 59 rahvusparki, korilus on täielikult keelatud kolmeteistkümnes.

Seega, enne USA-s seenele või marjule minekut tuleb endale selgeks teha, kas seda ka valitud asukohas teha võib.