Elekter

Üks tuntum alternatiivkütus on elekter. Elektriautoga sõitmine on soodne, sest 100 kilomeetri läbimisele kulub keskmiselt 1,5 eurot (öise elektritariifiga alla ühe euro). Võrreldes bensiini- või diiselmootoriga autoga on märkimisväärselt soodsamad ka elektriauto ülalpidamis- ja hoolduskulud. Uue elektriauto soetusmaksumus võib akude kalli hinna tõttu olla praegu siiski pea kaks korda kõrgem samaväärse bensiinimootoriga sõiduki maksumusest. Nii võivad auto omamiskulud osutuda iga kuu ligi 170 euro võrra suuremaks.

Kuigi elektriauto töötab vaikselt ja sõitmise ajal süsihappegaasi õhku ei paiska, tekitab keskkonnajälge tooraine, millest elektrit saadakse. Eestis toodetakse 80% elektrit põlevkivist, mis on teadupärast ammenduv maavara, kuid oluline on, et rohelise elektri osakaal kasvab tublilt ning teeb seda ka edaspidi. Elektri tootmisel on Euroopa eesmärk jõuda kliimaneutraalsuseni 2050. aastaks.

CNG ehk surugaas

CNG-d ehk kokkusurutud maagaasi tarbivad sõidukid on kokkuvõttes säästlikuimad nii looduse kui ka rahakoti seisukohast. Võrreldes bensiiniga on surugaasiga sõitmine lausa kolm kuni viis korda soodsam – CNG-ga sõites maksab 100 kilomeetri läbimine kõigest kolm eurot. Erinevalt bensiini- ja diiselmootoriga auto alternatiiviks olevate elektrisõidukitega on aga CNG-autode ostuhind oluliselt soodsam, jäädes samasse hinnaklassi bensiinimootoriga sõidukitega. Kui praegu on Eestis surugaasi tankimiseks 17 tanklat, siis lähiaastatel on oodata selle arvu mitmekordistumist.

CNG toodab näiteks diislikütusega võrreldes kuni 25% vähem kasvuhoonegaasi CO2, 90% vähem lämmastikoksiide ning vääveloksiidide ja peenosakeste heitmed puuduvad täielikult. Bensiiniga võrreldes on CO2 heitmete kokkuhoid aga veelgi suurem. Suurim keskkonnavõit tuleneb sellest, et CNG-tanklates müüakse enamasti kliimaneutraalset biometaani ehk rohegaasi, mida toodetakse looma lägast, silost ja sõnnikust ning praeguse tootmismahuga võrreldes on biometaani potentsiaal väga suur.

Ootused on, et biometaani tootmine kasvab järele CNG tarbimise hüppelisele kasvule, mis võimaldaks CNG-tanklates müüa ka 100% biometaani. Seega on CNG tõesti kõige keskkonnasäästlikum taastuv rohekütus, mida toodetakse Eestis ning mis vähendab Eesti sõltuvust imporditavatest vedelkütustest ja vedelatest biokütustest. Biometaani puhul on tegemist mitmekordse kasuliku efektiga.

LPG ehk vedelgaas

Nagu surugaas, on LPG ehk vedelgaas ehk veeldatud naftagaas võrreldes bensiini ja diisliga oluliselt mõistlikum nii keskkonda kui ka rahakotti silmas pidades. Vedelgaasiga sõitev auto läbib sama vahemaa võrreldes bensiiniautoga ligi 45% soodsamalt, paisates õhku kuni 25% vähem süsihappegaasi.

Kui surugaasi peale ei ole reeglina otstarbekas sõidukit ümber ehitada ja enamik CNG-sõidukeid on juba tehases gaasiautoks ehitatud, siis vedelgaasi peale saab mõistliku hinnaga ümber ehitada ka kasutatud sõiduki, et saavutada tankimisel tuntav rahaline sääst. Samuti on LPG-tankimiskohti surugaasiga võrreldes juba praegu kordades rohkem. Positiivne on, et tarbijad mõtlevad LPG peale, mis nähtub ilmekalt LPG-turu iga-aastasest kasvust. LPG on hea alternatiiv eelkõige neile, kes eelistavad teisel ringil olevaid sõiduautosid uute autode ostule. Teine suur sihtgrupp on Ameerika autode fännid.

Vesinik

Vesiniku puhul on pigem tegemist tulevikukütusega, mis ei ole laia tarbijaskonna jaoks veel kättesaadav. Vesinik on tõeline superkütus – varud on piiramatud ning kütteväärtus on kolm korda suurem kui bensiinil. Kütuse põletamise asemel toodetakse sellest tarbimise hetkel elektrit, mis tähendab, et vesinikuauto on tegelikult elektriauto. Erinevus seisneb vaid selles, et kui tavapärane elektriauto saab elektrit täislaetud akudest, siis vesinikuauto saab elektrit vesinikust keemilise protsessi tulemusel, kasutades selleks spetsiaalset ja väga kallist kütuseelementi. Vesinikuauto võlu peitub selles, et vesinikust elektri tootmisel tekib kahjuliku kasvuhoonegaasi asemel vaid puhas vesi ja soojus. Samas on esimesed valminud vesinikuautod aga väga kallid ning nende kasutamiseks vajalik infrastruktuur olematu.