Valdavalt saab Tallinna ujulates müüdavate perepiltetitega ujulat külastada kaks täiskasvanud ja kaks, sageli kuni 14-aastast last, sellised piletid kehtivad muu hulgas ka Tallinna linnale kehtivates linnaujulates.

Tallinna Linnavolikogu EKRE fraktsiooni kuuluv liige Mart Kallas kirjaliku arupärimise abilinnapea Vadim Belobrovtsevile, soovides saada teada, miks on perekond Tallinna sporditeenuseid hinnastavate inimeste silmis vaid kuni kahelapseline ja vanusepiiriks 14 eluaastat.

Abilinnapea vastas, et perepakettide hinnastamisel on arvestatud nii üldise tavaga, millest lähtuvad enamasti ka eraujulad, kui ka ujulate kohapealset praktikat. Ent viitas ka pettuseohule, mis laste arvu perepaketis tõstes kaasneda võib.

"Ujula personal ei saa kontrollida, kas täiskasvanuga on kaasas ühe pere lapsed või on kaasas ka mõni sõber. Sellest lähtuvalt on perepiletiga ujulat külastava grupi suuruseks määratud neli inimest," vastas talle Belobrovtsev, lisades, et kui peres on lapsi rohkem kui kaks, saab ülejäänutele osta lisaks 1,50-eurose lastepääsme.

Seda, kuidas kahe lapse puhul saab kindel olla, et mõlemad sama pere liikmed on, abilinnapea vastuskirjast ei ilmne.

Ent abilinnapea toob paljulapseliste pealt teenimise põhjendusena ka kohustuse linnale raha teenida.

"Linna spordibaaside hinnakirjade kujundamise üheks aluseks on ka omatulu teenimise kohustus. See tähendab, et tõstes perepaketis laste arvu, tuleks tõsta ka hindasid, mis teeks aga rahulolematuks nii ühe- kui ka kahelapselised pered," teatab Belobrovtsev.