Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnas, et tooteid ei eemaldata müügilt seni, kuni selleks pole alust. „Praegu on kõik proovid korras olnud. Lisaks nendele proovidele, mis VTA (veterinaar- ja toiduamet – toim) ja tootja teevad, kontrollib ka kauplus pisteliselt,” ütles Veski.

Rimi kvaliteedijuhi Algis Murumaa sõnul vastas VTA neile info küsimise peale, et M. V. Wooli tootmise üle on järelevalvet suurendatud. „Samuti oleme olnud ise kontaktis tootjaga ning ka neilt täiendavaid analüüside vastuseid kätte saanud. Kõik tulemused on olnud nõuetekohased,” rääkis Murumaa. „VTA on ka ise meile saatnud info, et kui nad tuvastavad tootja nõuetele mittevastavuse, siis nad ei luba neid turule ja kutsuvad tooted tagasi. Sellest infost tulenevalt saame eeldada, et müügile jõudnud kaup vastab nõuetele,” selgitas kvaliteedijuht.

Rivo Veski sõnas samuti, et kuni pole võimalik tõendada, et tooted on ohtlikud, ei saa tooteid kergekäeliselt müügilt ära võtta: „Siis tekib see küsimus, et kuidas me üht tootjat teistele eelistame.” Veski sõnutsi aga kontrollitakse kõiki kalatooteid tihemini. „Praegu võib öelda, et see kala, mis on Selveris müügil, on ohutu ja on olnud ka varem. Meie kauplustesse ei ole selliseid tooteid müügile jõudnud, mida võiks pidada ohtlikuks.”

Maxima peatas müügi

Coop Eesti keskühistu kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnutsi on VTA kinnitanud, et kauplustesse saadetakse ainult kontrolli läbinud ja ohutud tooted. „Kui VTA peab vajalikuks toodete müük peatada, siis loomulikult teeme seda viivitamatult,” ütles Miido.

Seevastu on aga Maxima langetanud otsuse mõnd kalatoodet mitte müüa. Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor Marge Kikas väitis, et jälgitakse toiduohutusega seotud sündmusi. „Meile saada olnud info põhjal tegime 27. septembril otsuse peatada M. V. Wooli külmsuitsu- ja soolalõhe ning forelli müük oma kauplustes,” ütles Kikas.

Müük väheneb

Rivo Veski sõnul on Selveri kauplustes müük ootuspäraselt vähenenud. „Me näeme väikest langust kogu kalatoodete segmendis. Küll aga ei puuduta see ainult M.V. Wooli tooteid, mis on oodatav, sest tarbijaid on uudiste peale valvsaks muutunud,” täpsustas ta.

Martin Miido sõnutsi Coopi kalatoodete müügis üldiselt suuri muutusi ei ole. „Küll aga on näha mõningast langust kõnealuse tootja müügis,” lisas ta.

Rimi kommunikatsioonijuhi Katrin Batsi sõnul kinnitati Rimi ostuosakonnast, et mingit muutust M. V. Wooli ega ka üldiselt kalatoodete müügis praegu pole. „Tegemist on ka väga lühikese perioodiga, mis ei võimalda kvaliteetset võrdlust,” ütles ta.