M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool rõhutas, et toiduohutus on ettevõtte prioriteet ning M.V.Wool teeb Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA) koostööd, et tagada ettevõttes listeeria nulltolerants ning jätkata tarbijate varustamist puhta toiduga, kinnitas ettevõte.

„M.V.Wooli tehases alates 1. juulist 2019 võetud 195 pinnaproovist ei ole üheski avastatud listeeriabakterit. Proove on võetud seadmetelt, transportlintidelt, seintelt, lagedelt, kanalisatsioonitrappidest ja mujalt. Oktoobris VTA poolt võetud 31 pinnaproovi olid samuti kõik listeeriavabad, mis kinnitab, et tehasest on suudetud listeeria välja juurida. Sellele vaatamata viime tehases läbi veelgi põhjalikumad sterilisatsioonid ja desinfitseerimised, et välistada listeeriabakteri esinemine,“ ütles Vetevool.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on inimeste tervisele ohutud.