Teadusajakirjas Tobacco Control ilmunud uuring tugineb Eurobaromeetri andmetele, milles uuriti inimeste tubakatoodete tarvitamise ja suitsetamisest loobumise kohta.

Uuringust selgub, et igapäevased e-sigareti kasutajad on suurema tõenäosusega endised suitsetajad. Kui aastatel 2012-2015 oli igapäevane e-sigareti kasutaja kolm korda suurema tõenäosusega endine suitsetaja, siis aastatel 2015-2017 oli tõenäosus kasvanud viiekordseks. Endised suitsetajad, kes loobusid suitsetamisest e-sigareti abil, kasutasid e-sigaretti keskmiselt kaks aastat ja loobusid seejärel ka e-sigaretist.

Uuringu teine oluline tõdemus oli, et e-sigareti kasutamine oli äärmiselt haruldane nende endiste suitsetajate seas, kes olid suitsetamisest loobunud enne e-sigarettide Euroopasse ilmumist. See näitab, et e-sigaretid ei põhjusta nende endiste suitsetajate seas tagasipöördumist tubakatoodete juurde.

Autorid toovad välja, et uuringu tulemused on tõendiks selle kohta, et suitsetajaid, kes ei suuda või ei soovi teiste meetoditega suitsetamisest loobuda, tuleks informeerida e-sigareti abil suitsetamsiest loobumise võimaluste osas. Autorid lisavad, et erinevad õnnetused salaturult ostetud e-sigarettidega on tekitanud kõhklusi e-sigarettide osas ja selle tõttu on osad e-sigareti kasutajada hakanud taas suitsetama, kuigi see on nende tervisele kordades kahjulikum.