Töökeskkond tervikuna on viimaste aastatega väga palju muutunud. Seda on mõjutanud nii tehnoloogia kiire areng kui ka inimeste muutunud eluviis ja eelistused. Üha enam hinnatakse paindlikku töökorraldust, mis aitab oma aega hõlpsamini planeerida ning töö- ja pereelu paremini tasakaalus hoida. Lisaks aitab selline töökorraldus nii töötajal kui tööandjal kulusid kokku hoida. Kaugtööd soodustavad ettevõtted ei vaja enam nii suuri kontoripindu, seega vähenevad kõikvõimalikud kontori pidamisega seotud kulud - alustades rendi- ja kommunaalkuludest ja lõpetades kontoritarvetega. Töötajad saavad näiteks transpordikuludelt kokku hoida.

Kaugtööl on ka oma roll keskkonna säästmisel. Kontorist eemal töötades liigume vähem autoga ning veedame vähem aega tipptunni ummikutes, vähendades seeläbi oma ökoloogilist jalajälge.

Miks paljud ettevõtted täna siiski veel ei paku kaugtöö võimalusi?

Ühe levinud põhjusena näiteks arvatakse, et inimesel on kodus raskem ennast n-ö töörežiimile häälestada. Muidugi eeldab kaugtöö teatud distsipliini, kuid samas paljud inimesed kinnitavad, et kaugtööd tehes on nad muutunud hoopis efektiivsemaks.

Tihti pelgavad tööandjad ka seda, et kontorist eemal töötades liigub info töötajate vahel halvemini ning kinni ei peeta turvalisuse reeglitest. Nii meeldib osadele kaugtöö usku inimestele kodus töötada, kuid teised eelistavad aga avalikke kohti nagu näiteks kohvikud. Kui infojagamise rutiinid saab lihtsasti paika panna, siis turvalisuse aspektid vajavad erilist tähelepanu. Kindlasti on valdkondi, kus töö iseloom ei võimalda distantsilt tööd teha.

Kaugtööd tehes kasuta turvalist lahendust

Avalikes kohtades tööd tehes kasutatakse sageli avalikku WiFi-t, kuid kunagi ei saa kindel olla, et see on turvaline. Halvasti turvatud WiFi võrgu vahendusel saab pahalane näiteks õngitseda inimese kasutajanimesid või paroole või saada ligipääsu tema dokumentidele, postkastile või sotsmeediakontodele.

Töötades WiFi võrkudes tuleks võimalusel kasutada tööandjapoolseid kaugtöö VPN lahendusi. Kui selline võimalus puudub, tasub eelistada avalikele võrkudele mobiilset internetti, sest mobiilne võrk on teenusepakkuja poolt heal tasemel turvatud. Samas tuleb igal juhul hoiduda kahtlaste veebilehtede külastamisest ning mitte paigaldada arvutisse tundmatut tarkvara.

Need, kes puutuvad oma töös kokku sensitiivsete andmetega, peaksid muidugi kaaluma, kas avalikus kohas töötamine on üldse võimalik, sest isegi andmete krüpteerimine ei välista olukorda, kus kõrvaltvaataja võib arvuti ekraanilt näha mingit konfidentsiaalselt infot või isegi seda märkamatult pildistada.

Olenemata sellest, kas töö on pigem kontoripõhine või ettevõttes on paindlik töökorraldus, tuleb mõelda võrgu turvalisusele, kasutada pahavarakaitse vahendeid, õigeaegselt paigalda vajalikud tarkvarauuendused, kasutada tugevaid paroole ning kahe-faktori autentimist ning hoolitseda töötajate elementaarse küberhügieeni eest, sest pahalased kasutavad osavalt ära inimlikke nõrkusi ja vigu.