Praegu ei võta Maanteeamet vastu eksameid. Inimestel, kellel erinevatel põjustel on juhtimisõigus ära võetud, peavad selle taastamiseks sooritama teooriaeksami.

“Maanteeamet mõistab olukorda ja on nõutu ning suunab selle murega politsei poole sest nemad teostavad järelvalvet ja karistavad vajadusel,” kirjutab lugeja.

Küsimus avalikkusele ja politseile, kas peatatud juhtimisõigusega sõidukijuht on rohkem ohtlik kui puuduva tervisetõendiga?” esitab inimene küsimuse.

“Antud olukorras on mõlemad võrdses seisus, üks ei pääse arstile ja teine
eksamile, rõhume asjaolule et jutt ei käi juhtimisõiguse saamisest vaid
taastamisest. Lisaks ilma tervisetõendita juhid on ju ohtlikumad minu arvates,” mõtiskleb inimene.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütleb esiteks, et juhtimisõigus võetakse alati ära põhjusega. “Järelikult on lugeja rikkunud liiklusseadust ning nüüd on tal vaja uuesti tõendada oma teadmisi liiklusreeglite tundmise kohta teooriaeksamiga, et riik saaks olla veendunud, et isik on sobilik osalema liikluses. See ei ole võrreldav tervisetõendi aegumisega ajal, mil perearstid plaanilisi vastuvõtte ei tee,” paneb Loigo kohe asja paika.

“Politsei ei karista praegu ainult neid inimesi, kelle tervisetõend on aegunud eriolukorra ajal. Kuid sellest hoolimata peab juht füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline sõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis ohutut juhtimist takistavad. Teine asi on siis, kui tervisetõend sai läbi juba tükk aega enne eriolukorra väljakuulutamist. See võib sõltuvalt asjaoludest tähendada ka vastutusele võtmist,” täpsustab ta.