Loomulikult on ka neid akadeemiasse astunuid, aga nad saavad peagi aru, et ohvitseriamet ei ole nende jaoks, õpiisu kaob kiiresti ja langetakse koolist välja. Järgnevalt kirjeldatu on ilmselt üsna ahvatlev iga tudengi jaoks, aga ei tohiks olla peamine motivatsioon Kaitseväe Akadeemiasse astumiseks.

Selleks, et meie tudeng saaks täielikult keskenduda enda harimisele, on kaitsevägi võimaldanud üsna palju hüvesid võrreldes paljude teiste Eesti kõrgkoolidega. Militaarsete huvidega inimesele on Kaitseväe Akadeemiasse astumine võimalus oma ambitsioonid ellu viia ja kindlasti ka majanduslikult väga tark otsus, sest tema heaolu hariduse omandamiseks tagab Eesti riik.

Palk õppeajal

Kaitseväe Akadeemia tudeng, kelle nimetus õppeajal on kadett, võetakse akadeemiasse sissesaamisel juba kaitseväkke tegevväelasena tööle. Kadetile väljastatakse kogu varustus ja talle kehtivad samad reeglid nagu teistelegi tegevväelastele. Selle tõttu on talle ette nähtud ka palk. Esimesel kursusel õppiv kadett saab brutopalgana 800, teise aasta kadett 850 ja kolmanda aasta kadett 900 eurot.

Elukoht ja õppevahendid

Kaitseväe Akadeemia kadetid saavad endale akadeemia ühiselamus õppeajaks tasuta elamiskoha, kuid soovi korral on neil lubatud elada ka omal kulul enda valitud üüripinnal. Kadettidele on tagatud hariduse omandamiseks ka õppevahendid, suurima asjana sülearvuti, tasuta materjalid raamatukogudest või online-andmebaasidest, programmid uurimustööde tegemiseks, paljundamine jms.

Tasuta arstiabi kogu teenistuse vältel

Teenistus ohvitserina tähendab pidevat valmisolekut täita erinevaid ülesandeid, juhtida inimesi ja protsesse, osaleda õppustel ning välisoperatsioonidel, vajaduse korral täita ka rutiinseid ülesandeid. Väliõppustel ja missioonidel osalemiseks on vaja head füüsilist vormi. Vastutus inimeste elu eest lisab vaimset pinget. Ohvitser peab olema valmis töötama füüsilist pingutust nõudvates ja pingelistes oludes.

Kaitseväelased peavad vastama ettenähtud tervisenõuetele ja selle tagamiseks on iga kolme aasta järel vaja läbida tervisekontroll. Selleks, et kaitseväelane terve püsiks, on talle ette nähtud tasuta arstiabi ja samuti tasuta hambaravi.

Vaba aeg ja sportimine

Kaitseväe Akadeemia õppetööväline aeg on sama mitmekülgne kui õpingud. Kadetikogu eestvedamisel korraldavad kadetid nii sportlikke kui ka meelelahutuslikke üritusi. Omavahel võetakse mõõtu nii jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, bowling’us kui ka piljardis ning osaletakse tudengite suve- ja talimängudel. Oluline roll on ka traditsioonilistel üritustel, näiteks üks aasta oodatuim sündmus on ohvitseride hariduse aastapäeva auks korraldatav kadetiball. Lisaks on kadettidel võimalik osaleda erinevatel treeningutel või kasutada iseseisvalt kooli jõu- ja matisaali, samuti on võimalik osaleda erialaringides.

Kindel ja huvitav töö

Värskeid ohvitsere ootab lõpetamisel ees kindel töökoht kaitseväes, kus on võimalik rakendada Kaitseväe Akadeemias õpitud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Mitmekülgne erialane töö, kus on tagatud palk alates 1750 eurost (2020. aasta seisuga), pakub ohvitseridele põnevaid väljakutseid ja enesearendamise võimalusi. Kohustuslik teenistusaeg pärast Kaitseväe Akadeemia põhikursuse lõppu on kolm aastat. Pärast mõneaastast teenistust on võimalus jätkata õpingud akadeemia magistrantuuris.