2004. aasta mahtuniversaali Renault Megane eest tasus klient firmale Autodeost 599 eurot, müüja kusjuures ei öelnud kliendile, et sõiduk kohe suurt remonti vajab. Õnneliku autoomaniku rõõm soodsa sõiduki üle muutus aga suureks pettumiseks 15 kilomeetrit hiljem, kui üle 200 000 kilomeetrise läbisõiduga Saksamaalt kasutatuna Eestisse toodud auto mootor seisma jäi ning enam häält ei teinud.

Sõiduki ostja pöördus veidi rohkem kui nädala pärast kirja teel firma poole ja tahtis enda raha tagasi või alternatiivina sõiduki remonti Autodeost OÜ kulul. Loomulikult oli klient varem püüdnud firmaga kokkuleppele jõuda ka telefoni teel, kuid see tegevus ei kandnud vilja.

Kliendile romu müünud firma ei vastanud ei ostjale ega selgitusi palunud TTJA komisjonile.

Komisjoni otsus

Leiti, et kliendi nõue kuulub rahuldamisele. “Tarbijakaitseseaduse § 48 lg 6 alusel võetakse, kui kaupleja ei esita arvamust tähtaja jooksul, vaidluse lahendamisel aluseks tarbija avaldus ja muu olemasolev teave. Poolte vahel oli sõlmitud müügileping, mille esemeks oli kasutatud sõiduauto. Vastavuses võlaõigusseaduse (VÕS) § 218 lg 2 vastutab müüja tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavused olid olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega,” põhjendas komisjon enda otsust.

“Ka kasutatud asja puhul peab olema võimalus selle sihipäraseks kasutamiseks. Tarbijal selline võimalus puudus, sest auto purunes juba 15 km kasutamise järel. Poolte vahel sõlmitud müügilepingus ei olnud tingimuseks seatud kohese remondi vajadust ehk sõidukõlbmatu auto müümist. Auto parandamiseks ei ole kaupleja midagi teinud. Sellega on kaupleja müügilepingut oluliselt rikkunud.”