Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) algatas 15.05.2020 reisiettevõtja aktsiaselts Fix Ideed Estonia tagatise kasutamise menetluse. Põhjuseks oli see, et aktsiaselts Fix Ideed Estonia ei suuda oma maksevõime tõttu täita reisijate ees võetud kohustusi.

Aktsiaseltsi Fix Ideed Estonia juhatuse liige on 09.06.2020 ja 10.06.2020 teavitanud TTJA-d reisijatest, kes ei ole ametile aktsiaseltsi Fix Ideed Estonia suhtes nõuet esitanud kuid, kes on tasunud reisikorraldajale pakettreisi eest ettemakseid.

Osa reisijaid ei ole veel avaldust teinud

Arvestades, et teatavaks on saanud reisijad, kellel võib olla õigus esitada ametile nõue reisikorraldaja aktsiaselts Fix Ideed Estonia suhtes ja võttes arvesse hea halduse põhimõtteid, tuleb TTJA-l teatavaks saanud reisijaid nõude esitamise õigusest teavitada ja anda neile mõistlik võimalus nõude esitamiseks.

TTJA pikendab aktsiaseltsi Fix Ideed Estonia suhtes nõuete esitamise tähtaega kuni 14.07.2020. Reisijatel on kuni 14.07.2020 võimalik esitada oma nõue aktsiaseltsi Fix Ideed Estonia osas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti e-posti aadressile reis@ttja.ee või edastada tavapostiga Endla 10a, 10142 Tallinn.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm, mille leiab TTJA veebilehelt (PDF).

Tuletame meelde, et avalduse reisiraha tagasi nõudmiseks reisikorraldaja aktsiaselts Fix Ideed Estonia tagatise arvelt võivad esitada ka need reisijad, kes on reisi ostnud küll aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia, kuid kellele väljastas arve reisi eest tasumiseks Estlanka .