Tänavu märtsis ostis klient RUG mööblikauplusest kontoritooli PU, mis maksis 99 eurot. Klient ei olnud rahul, sest toolil oli tugev sünteetiline lõhn mis aja jooksul kuidagi ära ei läinud.

Vähem kui nädal pärast ostud pöördus klient kaupluse poole, nemad soovitasid tooli pesta vee ja seebiga. Kui see ei aita, siis lubas pood tooli tagasi võtta. Inimene ei olnud rahul, sest toolil oli tugev sünteetiline lõhn ja isegi rõdul hoidmine ei aidanud.

Klient käis kaupluses, kus talle kinnitati, et selline vänge lõhn ei ole defekt ja sama lõhn pidi olema kõigil selle seeria toolidel. Tarbijale pakuti müügisaalis olevat samasugust tooli, kuid sellega ta nõus ei olnud.

Komisjoni otsus: raha tuleb tagastada

Kuna Kaupleja ei ole komisjonile vastanud, siis võttis komisjon vaidluse lahendamisel aluseks inimese avalduse ja olemasoleva teabe Tarbijakaitseseaduse (TKS) § 48 lg 6 alusel.

Klient ja RUG mööblikauplus sõlmisid müügilepingu Võlaõigusseaduse (VÕS) § 208 lg 4 tähenduses kontoritooli ostuks. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab ostjale üleantav asi vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Asja materjalidest ei nähtu, et pooled oleksid kokku leppinud kontoritooli lõhna olemasolus.

VÕS § 217 lg 2 punkt 2 kohaselt ei vasta asi lepingutingimustele kui asjal ei ole kokkulepitud omadusi ja kokkuleppe puudumisel asja omaduste kohta ei sobi asi teatud eriliseks otstarbeks, milleks ostja seda vajab ja mida müüja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma; punkt 6 kohaselt ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

On eluliselt usutav, et kontoritooli kasutatakse suletud ruumis ja kokkuleppe puudumine lõhna olemasolus tähendab, et lõhn on asja puudus ehk lepingutingimustele mittevastavus.

Asja materjalidest selgub, et RUG mööblikauplus ei vaidle vastu lõhna olemasolule. Pood väidab, et kõik selle seeria toolid lõhnavad ja pakub kliendile asenduseks sama seeria kontoritooli, mis järelikult kaupleja teadmise kohaselt lõhnab samamoodi.

RUG mööblikauplus pidi kliendile 99 eurot tagasi maksma.