Kasulik kirjutas nädala keskel loo Europarki ja Citybee vahelisest probleemist, mille ivaks oli see, et leppetrahvid ei jõua piisavalt kiiresti kohale. EuroParki tegevjuht Karol Kovaneni sõnul vaieldi pikka aega maanteeametiga, et kätte saada sõiduki omanike ja vastutavate kasutajate andmed. Pärast aastaid kestnud vaidlust said eraparklad lõpuks õiguse saada registrist vajalikud andmed. „See protsess on veel aeglane. Peame iga sõiduki kohta manuaalselt pärima, seetõttu võtab see aega,” põhjendas tegevjuht.

“Eraparklal tekib õigus liiklusregistrist andmeid saada alles pärast leppetrahvinõude sissenõutavaks muutumist. Olgu see siis näiteks 14 või 30 päeva leppetrahvinõude esitamisest arvates,” ütleb maanteeameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur.

„Mis puudutab liiklusregistri andmetele ligi pääsemist, siis maanteeamet väljastab andmeid üldjuhul ühekordse päringu alusel. Kui isikul on andmetele juurdepääsuks pidev ja püsiv vajadus, võib andmete väljastamiseks sõlmida ka vastava lepingu. Maanteeamet ja EuroPark peavad selle üle lepingueelseid läbirääkimisi. Enne lepingu sõlmimist väljastatakse andmeid ühekordse päringu alusel,” lisab Kangur.