1. Kuidas kontrollida, kas andmed said õigesti täidetud?

Küsimustikku täites soovitame teha igale tabelile kontroll, vajutades tabeli kohal paremal “Kontrolli tabelit”. Vajutage lõpus “Kontrolli küsimustikku”, kui terve küsimustik on täidetud ja tabelite kaupa kontrollitud.

2. Kuidas saab näha täiendavat infot tabeli ja muutujate kohta?

Tabeli ja muutujate täiendav info avaneb, kui klõpsata tabeli pealkirjal.

Näide: B. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID.

3. Mida tähendab autosumma?

Autosumma on abiinfo, vastav tabelirida tuleb ise täita. Kui aga on olemas eeltäidetud andmed, siis ilmub reale automaatselt õige summa.

Näide:


4. Mida tähendavad täpid osade tabelite ridade ees?

Täpid tabeli C1 või C2, D, I1, I2 ridade ees tähendavad, et need on alajaotused.

Näide:


Põhivarade tabelis H1 on alajaotuse rea nimetuse ees lühend sh.

Näide:


5. Kuhu ja kuidas tuleb märkida tegevuspaik ehk toimla?

Toimlate kohta on sel aastal üks tabel K.
Aadressi otsingul tuleb sisestada küla, alevik, alev või linn. Tallinna puhul paremasse kasti ka linnaosa nimetus. Kood asub vasakus kastis ja kirjeldus paremas. Tallinna puhul tuleb alustada linnaosast.

Näide:


Vallasisesed linnad tuleb otsides kirjutada järgmiselt: Tartu linn koma tühik Tartu linn; Haapsalu linn koma tühik Haapsalu linn jne

Näide: 8151 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond

www.stat.ee