Tallinna Jäätmekeskus viis eelmisel aastal läbi riigihanke, mille tulemusena soetati Rahumäe, Liiva, Hiiu-Rahu ja Pärnamäe kalmistutele kokku ligi 1700 uut jäätmemahutit. Lisaks oli juba varem uued prügikastid Metsakalmistul.

„Kalmistutel olid ikka veel kasutusel ajast ja arust vanad „nõukaaegsed“ konteinerid, erandiks oli vaid Metsakalmistu. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel oli sellisel moel üsna võimatu,“ rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark selgitas, et jäätmete liigiti kogumine on mõistlik just nende tekkekohas. Ta juhib tähelepanu, et rohelitesse mahutitesse tuleks panna biolagunevad pargi- ja aiajäätmed. Halli segaolmejäätmed ehk kasutatud küünlad, plastik ja kilekotid.

Mahutitele on lisatud kleebised, mis näitavad, milliseid jäätmeid tuleb ühte või teise mahutisse panna. "Loodame, et inimesed harjuvad peagi selle süsteemiga ning aiajäätmete sekka klaaspurke ja kasutatud kalmuküünlaid enam ei sattu,“ ütles Mark.

„Kuigi arenguruumi veel on, oleme märganud, et Tallinna kalmistute külastajad on juba hakanud pärast haudade korrastamist jäätmeid paremini sorteerima,“ tõdes Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve.

Tallinna kalmistutelt kogutakse arvestatav hulk jäätmeid. Eelmisel aasta jooksul anti jäätmekeskusele üle 2856 tonni ja tänavu on antud üle antud juba 1584 tonni.