„Koroonakriis kasvatas õiguslike vaidluste arvu märgatavalt, kuid kuna paljud ettevõtted alles tegelevad või alustavad töötajate koondamisega, võib arvata, et suurem vaidluste laine seisab veel ees," ütles ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.

Viimase viie kuu jooksul on kõige enam esinenud töövaidlusi, kus levinumateks põhjusteks on saamata jäänud töötasud või puudulikud koondamishüvitised.

Kalvet toob näite, et nende poole pöördus isik, kes koroonakriisi ajal koondati. Töötajale maksti lisaks lõpparvele hüvitist ning esialgu tundus olevat kõik hästi. "Asjaolude kontrollimisel siiski selgus, et koondatud töötajal oli üheaastane laps, tööle jäid aga sellised töötajad, kellel lapsi polnud. Nii ilmnes, et tööandja vabanes töötajast, kasutades ära riigis valitsevat eriolukorda," ütles Kalvet. Juristide abil pöördus koondatud töötaja tööandja poole ning vaidlus lahendati kohtuvälise kompromissiga. "Tööandja maksis töötajale lisahüvitise ning kuna viimasel oli õigusabikulude kindlustus, ei tekkinud talle õnneks ka õigusabi kulusid,“ tõi Kalvet välja.

Järgmised peamised juhtumid olid seotud tarbijaõigusega – eelkõige vaidlused reisifirmade ja ürituste korraldajatega. „Mitmel juhul pakkus teenusepakkuja võimalust muuta reisi või ürituse toimumisaega, kuid keeldus ettemakstud summat tagastamast, kui klient seda soovis,“ selgitas Kalvet ja lisas, et tavapärasest rohkem esines vaidlusi ka e-poodidega.

Maiko Kalveti sõnul on viimastel kuudel nendeni jõudnud ka juhtumid, mis ilmestavad just koroonaaega ja riigis kehtinud liikumispiiranguid. Ta tõi näite, et autoomanik kasutas parkimiseks tavalist tühermaad ning maksis selle eest tasu. Üks päev murdus platsil puu ja kukkus sõidukile peale. Kahju tekitas autole enam kui 1500 euro väärtuses. "Esialgu püüdis autoomanik juhtumit iseseisvalt lahendada, kuid tulutult," ütles Kalver. Seejärel pöördus autoomanik parkimiskorrajdala poole koos juristiga.

Esialgu soovis ettevõte hüvitada tekkinud kahju üksnes osaliselt, sest nad väitsid, et neil puudub kohustus hallata seda parkimisplatsi. "Pärast pikka vaidlust õnnestus parkimiskorraldajale selgeks teha, et nemad siiski vastutavad tekkinud kahju eest, misjärel nõustus äriühing nõutud summa tasuma,“ selgitas Kalvet.

Kalveti sõnul satutakse vaidlustesse sageli ootamatult ning pahatihti lüüakse oma õiguste eest seismisele käega. Siiski juhtis ta tähelepanu, et õigeaegne nõustamine ja läbimõeldud sammud aitavad tihti ära hoida hilisemad pikad kohtuvaidlused.