Kõige enam leidis aset õnnetusi lastega vanuses 1-6 aastat (9 õnnetust). Väiksemate lastega toimunud õnnetuste peamiseks põhjuseks oli esemete torkamine pistikupesade kontaktidesse (4 õnnetust). Suuremate laste puhul põhjustas õnnetusi elektriliselt muruniidukilt, elektriseadme akult, öölambi pistikust, katkisest uksekellast ja lambi soklist saadud elektrilöögid.

Elektriõnnetuste ärahoidmisel on lapsevanematel suur roll – lastele tuleb järjepidevalt selgitada elektriga seotud ohtusid ning jälgida, et kodused elektriseadmed ja -juhtmed oleksid töökorras.

TTJA

Elektriohutuse meelespea lastevanematele:

  • Väikelastega kodus varusta pistikupesade kontaktid kaitsekatetega;
  • Räägi lapsega elektriga seotud ohtudest, samuti õpeta laps elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma;
  • Enne elektriseadmete kasutamist veendu, et seadme korpus ja toitekaabel on terved. Ära kasuta nähtava rikkega elektriseadmeid ega jäta neid lapse käeulatusse;
  • Kasuta elektriseadmeid üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes ning ole kasutades alati hoolikas;
  • Pöördu elektriala spetsialisti poole, kui tekib kahtlus elektriseadme või kodu elektrisüsteemi ohutuses;
  • Lase elektritöid teha vaid vastava ettevalmistusega elektritööde tegijatel;
  • Paigalda oma maja või korteri elektrisüsteemi rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest.

Lisainfot elektriohutuse kohta leiate TTJA kodulehet!