Töötukassa teatel oli augusti lõpus töötuna registreeritud 49 324 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealistest tööjõust 7,6%. Võrreldes juuliga on töötute arv vähenenud 2,2% (juuli lõpus oli registreeritud töötuid 50 427).

Uusi töötuid registreeriti augustis 6 846, seda on vähem kui juunis ja juulis. Eelmise aasta augustiga võrreldes on aga registreeritud töötute arv kasvanud 1,6 korda (31.08.2019 oli töötuna arvel 31 488 inimest).

Töötukassa eksperdid vastavad Delfi lugejate küsimustele
Kui mul on puuduv töövõime ja mind koondatakse tervise halvenemise tõttu, kas siis töötuna arvele võtmisel võetaks töövõimetoetus ära?Koondamise kohta ei tea, aga minu tütar oli sunnitud lahkuma omal soovil ning töötuks võtma. Hiljem selgus, et kui samal kuul makstakse välja eelmise kuu palk ning lõpparve, siis järgmine kuu töövõimetoetust ei saa üldse või saab seda vähem ning avalduse peale saab töövõimetoetust tagant järgi ainult puhkuse päevade kohta. Soovitaks jälgida, et samal kuul poleks mõlemad väljamaksed. Miks ei pakuta sel juhul töövõimetoetuse peatamist üheks kuuks ning selle asemel töötutoetuse maksmist? Inimene jääb ju kuuks ajaks üldse ilma sissetulekuta? Suur tänu tähelepaneku/küsimuse eest. Tegemist oli tänase päeva kõige erilisema ja põnevama küsimusega, tähelepanekuga. Tõesti, tänane olukord on selles valdkonnas pisut auklik. Nii nagu küsija esile tõi. Hea uudis on aga see, et uuel aastal suureneb töötutoetus, sellega seoses tuleb ka senised reeglid läbi vaadata ja küsija poolt väljatoodud ebaõiglus tuleb samuti päevakorrale.Täname kõiki küsijaid!
Töökohaks on mittetulundusühing kes maksab tehtud töö eest tasu kaks korda aastas poole aasta tagant (suuline võlaõigusleping). Töölepinguga töökoht lõppes koondamise teel 3 kuud tagasi. Kas nüüd tekib õigus töötuskindlustuse saamiseks kuni järgmise makse saamiseni mittetulundusühingult. (Selleni on jäänud 5 kuud).Töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise saamiseks peab ka võlaõiguslik leping olema töötamise registris lõpetatud. Töötuna arvel olles ei tohi töötada, k.a juhul, kui tasu makstakse kaks korda aastas. Ainuke erand on ajutine töötamine töötuna arveloleku ajal (nn tööampsud).
Kas 16aastasel isikul kes käib ametlikult tööl on mõtet ennast töötukassase registreerida? Kui jah siis miks?Kui inimesel on töökoht, siis ta töötuna ennast registreerida ei saa, küll aga saab ennast registreerida tööotsijana. Kui olete tööotsijana arvele võetud, aitame teil leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ning täiendada tööotsinguteks vajalikke oskusi.Kui aga on juba täna tunne, et tahaks veidi nõu ja tuge, et tuleviku osas arutada ( mida õppida, kuidas paremat tööd leida jne), siis esimene samm võiks olla karjäärinõustaja juurde minek. See on kõigile tasuta.
Töötukassa viitas tuttavat töötuna arvele võttes, et ta näeb, et isiku nimele on registreeritud äriühing, kus isik on ka juhatuse liige. Töötukassa selgitas, et "me eeldame, et sa teenid läbi äriühingu tulu". Tuttav vastas, et ta on küll tõepoolest juhatuse liige ja omanik, aga kuna selle ühingu tegevus ei ole kuidagiviisi kasumlik (vaid tuttav hoopis tegutseb, et ühingut lihtsalt vee peal hoida), siis ta ei saa juhatuse liikmena tasu ega muul viisil tasu ühingust. Töötukassa enda seisukohta ei muutnud. Mida see Töötukassa eeldus tähendab? Kuidas eeldus ümber lükata?Inimese arvele võtmisel kontrollib töötukassa it süsteem äriregistri, töötamise registri jne andmeid. Nendest on näha, kas inimene saab end töötuna arvele võtta.Kui inimene saab juhatuse liikmena oma tegevuse eest tasu, siis need andmed on nähtavad töötamise registrist ja inimene ei saa olla töötuna registreeritud. Kui nüüd küsija on jätkuvalt kindel, et ta ei ole saanud juhatuse liikmena tasu ja vastab töötuks registreerimise kriteeriumitele – siis palume tal kindlasti võtta ühendust töötukassa esindusega: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindusedVõi kirjutada info@tootukassa.ee
Miks kasutatakse sõna vabatahtlik tööpraktika? Kas mul on sellest õigus keelduda, sest mina pean seda orjuseks, sest mul on olemas 10a sama töökogemust? Kellel tuleb avaldus esitada, kui tunnen, et Töötukassa rikub õigusi?On õigus keelduda, tööpraktika on aga võimalus. Nii tööotsija kui meie eesmärk on aidata inimene tööle. Tegemist peab olema kahepoolse kokkuleppega.Tööpraktikal osalemine on üks võimalus, kuidas töötuna arvel olev inimene saab praktilise töökogemuse ning teadmised, mis toetavad teda uue töö leidmisel. Töötuna arvele tulles arutab inimene koos oma nõustajaga milline on tema töösoov ning kuidas toetavad varasemad töökogemused ja omandatud oskused/teadmised töö leidmist.Juhul kui, inimesel on samas valdkonnas olemas varasem pikaajaline kogemus võib töö leidmisel abiks olla ka mõnest teisest töötukassa teenusest.
Tere! Peale 15 aastat välismaal töötamist soovin väga Eestisse tagasi kolida, aga 3 kuud tööotsinguid pole tulemust andnud. Kas ka mul oleks õigust Töötukassa nõustamisele?Kui olete töötanud välisriigis, tasub uurida, kas teil on õigus seal töötuskindlustushüvitisele. Kui teile makstakse välisriigis töötuskindlustushüvitist, on võimalik oma hüvitis Eesti eksportida. Selleks tuleb taotleda välisriigi asutuselt, kes teile töötuskindlustushüvitise määras, tõendit U2 ning end 7 päeva jooksul riigist lahkumisest Eesti Töötukassas arvele võtta. Hüvitist maksab edasi välisriigi asutus. Ekspordi periood on kolm kuud, mida on võimalus pikendada veel kolme kuu võrra. Sel ajal on Teil õigus kõikidele töötukassa teenustele.
Plaanime perega tuleval suvel välismaalt Eestisse tagasi kolida, hetkel mingeid töökohti silmapiiril ei ole. Kuidas/kas saab Töötukassa meid aidata?Rahalises plaanis oleks ilmselt mõistlik uurida, millised on reeglid, toetused selles riigis, kus seni töötasite.Kui olete töötanud Euroopa Liidu liikmesriigis või majanduspiirkonna riigis, võetakse töötuskindlustushüvitise määramisel arvesse välisriigis tekkinud kindlustusstaaž. Kindlustusstaaži kinnitab tõend U1, mida saate välisriigi pädevalt asutuselt taotleda. Tõendi U1 puudumisel taotleb seda välisriigi asutuselt Teie avalduse alusel Eesti Töötukassa.Töötukassas saate ennast töötuna arvele võtta – soovitame kasutada e-kanaleid. Seejärel oleks hea tulla karjäärinõustamisele – seda võib teha ka enne töötuks registreerimist, sest karjäärinõustamist pakume kõigile. Siis saab juba selgeks, millised on teie tänased oskused ja võimalused tööturul.Septembri lõpus toimub ka internetis töömess, millel soovitame osaleda www.toomess.ee
Töötan hetkel Norras, Norra firmas ja maksan maksud ka Norra. Olen antud firmas töötanud 1.5 aastat. Viibin hetkel Eestis ja kui ma nüüd koroona tõttu ei saa tagasi Norra minna ja tööandja kirjutab mulle paberi kus on kirjas, et olen hetkel koroona viiruse pärast töölt vabastatud siis kas ka minul on võimalik taodelda Eesti töötukassalt töötu hüvitist??Kui olete töötanud Euroopa Liidu liikmesriigis või majanduspiirkonna riigis, võetakse töötuskindlustushüvitise määramisel arvesse välisriigis tekkinud kindlustusstaaž. Kindlustusstaaži kinnitab tõend U1, mida saate välisriigi pädevalt asutuselt taotleda. Tõendi U1 puudumisel taotleb seda välisriigi asutuselt Teie avalduse alusel Eesti Töötukassa. Kui tööandja lõpetab töösuhte koroonaviirusest tingitud põhjustel, on võimalik hüvitist Eestist taotleda.
Mind koondati 2019. aasta detsembris seoses tsehhi sulgemisega. Kas ettevõttel on peale koondamist õigus võtta tööle uue töötaja?Tööõiguse koha pealt saate nõu Tööinspektsioonist. Neil on tasuta infotelefon 640 6000, mis töötab igal tööpäeval kell 9:00 - 16:30.
Olen FIE, mul pole võimalik tegevust peatada, kuid mul on vajadus osaleda koolitustel, et pakkuda paremat teenust. Koolituse eest tasuda oma vahenditega ei jõua ja Töötukassa FIEsid ei toeta, kellel pole tegevus peatatud. Küll aga on Töötukassa poolt saanud koolitust naabrimees, kellel on asotsiaalsed elulombed. Nüüd on tal probleem, et töötukassa sunnib teda uuesti arvutikoolitusele. Ta ei soovi sinna minna. Kas kokkuleppel asotsiaalsete eluviisidega (õige termin vist heitunud tööotsija) registreeritud töötu ja Töötukassaga oleks mul võimalik tema asemel koolitusel käia? Selle koolitusega väldiksin enda väljalangemist konkurentsist.Teise inimese eest koolitusel osaleda ei ole kuigi mõistlik – esiteks ei saa te endale tunnistust, teiseks ei õpi see inimene midagi, kes koolitusele saadeti ja ei leia ilmselt ka tööd. Lisaks pole kasutatud ka töötajate ja tööandjate igakuiselt kogutud raha sihipäraselt.Kuna teil on paigas, et soovite IT alast koolitust, siis võiksite tulla meile karjäärinõustamisele – see on kõigile tasuta. Saaksite teada, millised võimalused on, milliseid koolitusi pakutakse – it alal on päris palju tasuta kursusi.Lisaks töötukassale on aga veel palju koolitusvõimalusi – tasuta koolituste kohta leiab infot siit – https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursusedValik tasuta veebikoolitusi on ka siin - https://www.tootukassa.ee/content/teenused/tasuta-e-koolitusedFIEd ei ole kaetud töötuskindlustushüvitisega – ei maksa igakuist maksu. Võimalik, et tulevikus olukord muutub, saaks näiteks vabatahtlikult liituda. Seetõttu on nad täna töötukassa teenuste ringist jäänud välja. Kui FIE tegevuse lõpetab, siis saab ta tulla küll töötuna arvele, kuid toetused on väiksemad. Teenused on aga siis ka endisele FIEle täiesti olemas.Kuigi töötukassa toetab ka töötavate inimeste koolituskulude maksmist, siis täna kehtib see nendele inimestele, kes töötuskindlustussüsteemi panustavad – maksavad igakuist maksu.
Miks hakkavad töötukassa haldurid pikaajalisi töötuid(ca aasta) survestama omal soovil arvel olek lõpetada? Kas tegemist on organisatsiooni strateegiaga või haldurite omavoliga?Kindlasti ei pea töötuna arvelolekut omal soovil lõpetama, kui inimene tegelikult soovib tööd otsida ja on valmis tööle asuma. Õigus töötuna arvel olla ei sõltu tööotsingute pikkusest.
Töötukassa keeldus mulle töötuskindlustust maksmast, kuigi ma olin viimase 3 aasta jooksul olnud tööl rohkem kui 12 kuud. Mulle esitati väide, et kui jääda selle 3 aasta sees töötuks ning saada töötuskindlustust, siis see justkui nullib ära eelneva tööstaaži ja arvestus hakkab otsast peale. Kas see on nii?Kuna täpset situatsiooni ei tea, siis vastame laiemalt. Mõnel juhul nullib, mõnel juhul saab kasutada veel osaliselt, kuna ei tea täpseid andmeid, siis vastame laiemalt.Töötuskindlustusstaaži arvestus lõpetatakse ja töötuskindlustusstaaž loetakse nulliks päevast, mil inimesele määratakse töötuskindlustushüvitis. Inimese tööle asumisel (välja arvatud ajutine töötamine töötuna arveloleku ajal, nö tööamps) algab töötuskindlustusstaaži arvestus uuesti.Kui aga inimesele määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne hüvitise perioodi lõppemist, on tal õigus hüvitise kasutamata osale juhul, kui ta:1) on pärast esmakordset töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamist 12 kuu jooksul uuesti töötuna arvele võetud; 2) on pärast töötuna arveloleku lõpetamist töötanud töölepingu alusel, olnud avalikus teenistuses või aja-, asendus- või reservteenistuses või osutanud teenust võlaõigusliku lepingu alusel; 3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud sellisel õiguslikul alusel, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitisele.Hüvitise kasutamata osa taotlemisel töötuskindlustusstaaži nõuet (vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul) ei ole.
Kui töötu on töötuskindlustushüvitise täismahus kätte saanud ja aasta või kahe möödudes tekib taaskord vajadus, siis kas töötajal on seda alus saada või see on ainult ühekordne? (Juhul kui töötaja on vahepealsel perioodil tööl viibinud)Töötuskindlustushüvitist on õigus saada tööelu jooksul korduvalt. Iga kord hüvitise saamisel senine töötuskindlustusstaaž küll nullitakse, kuid jälle tööle asudes hakkab kogunema uus staaž. Taas töötuks jäädes saab inimene töötuskindlustushüvitist, kui staaži on kogunenud vähemalt 12 kuud (inimene on viimase kolme aasta jooksul töötanud ja maksnud töötuskindlustusmakset vähemalt 12 kuul, seejuures ei pea need olema järjest töötatud kuud) ning töölt lahkumine ei olnud vabatahtlik (omal soovil või tööandjaga kokkuleppel).
Kas neid kuni 8 päevaseid tööampse võib järjestikustel kuudel teha ka ühes ja samas ettevõttes?Seadus seda ei piira. Ühes kuus võib töötada kuni 8 päeva – olgu siis tegemist 8 erineva, ampsuga või ühe pikema 8päevase tööotsaga. Tööampse võib töötu kaheaastase perioodi ajal teha kuni 12 kalendrikuul. Ühes kuus saadav tasu ei tohi olla suurem kui on 40 protsenti töötasu alammäärast. Näiteks aastal 2020 on see 233 eurot. Pole tähtis, kas lubatud maksimumtasu teenitakse 1-päevase tööampsuga või 8 töötamise päevaga.Seda, kas töötamise aeg ja tasu suurus vastas tööampsu tingimustele, kontrollib töötukassa töötamise registri ja Maksu- ja Tolliameti maksulaekumiste andmetest.Kindlasti on mõistlik esmalt pidada nõu oma konsultandiga.
Tere, olen osalise töövõimega ja avan ettevõtluskonto, kas sellisel juhul pean käima iga kuu töötukassa konsultandi vastuvõtul?Ei pea. Osalise töövõimega inimesele makstakse töövõimetoetust juhul kui ta töötab või täidab muid töövõimetoetuse saamise tingimusi. Töötamiseks loetakse ka ettevõtluskonto omamist, mistõttu ei ole osalise töövõimega inimesel, kes omab ettevõtluskontot, vajalik toetuse saamiseks täita muid tingimusi, sealhulgas olla töötuna arvel ja käia konsultandi vastuvõtul.
Töötan viimased 2 aastat käsunduslepingu alusel ja igakuine sissetulek jääb olenevalt töö hulgast enamasti alla miinimumi. Milline võimalus on mul saada ravikindlustus? Tööandja seda ei tee ja ka töötuna arvele võtta end ei saa kuna olen ju töötajate registris.Kuna töötukassa tegeleb registreeritud töötutega, siis on keeruline kommenteerida töötava inimese ravikindlustuse küsimust. Kindlasti soovitame küsida haigekassa infoliinilt.+372 669 6630
Minu viimane töösuhe lõppes 2018 juulis, põhjuseks koondamine. Sain töötuskinfkustushüvitist pool aastat ja peale seda võtsin end arvelt maha. Sellest saati pole ametlikult tööl käinud. Kui võtaksin end praegu töötuna arvele, siis ilmselt(?) ühelegi toetuse ja hüvitisele õigust ei oleks, aga kas mul oleks sedasi õigus ravikindlustusele?Jah, aga ravikindlustus ei hakka kehtima koheselt.Töötuks registreerides hakkab ravikindlustus kehtima alates 31. töötuna arveloleku päevast. Täpsemalt saate lugeda siit: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ravikindlustus.Siinjuures ei ole oluline, kas olete varasemalt töötanud või millal lõppes viimane töösuhe.Kui töötul on õigus saada ka töötutoetust või töötuskindlustushüvitist, hakkab ravikindlustus kehtima toetuse või hüvitise esimesest päevast. Töötutoetuse ja hüvitise õigus selgub konkreetse juhtumi uurimise käigus, kuid näiteks töötutoetust on võimalik saada ka muude hõivatuste alusel, kui töötamine.Näiteks alla 8-aastase lapse kasvatamine, ajateenistuses viibimine, õppimine, puudega isiku või vanuri hooldamine, vangistuses viibimine, tuvastatud puuduva töövõime alusel.
Mis juhtub siis kui ülikoolis õppiv tudeng ja samal ajal töötav koondatakse õppesemestri ajal? Kas hüvitist makstakse?Täiskoormusel õppiv tudeng võetakse töötuna arvele juhul, kui arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on ta töötanud vähemalt 180 päeva. Kui see tingimus on täidetud, siis on õigus saada kõiki hüvitisi, mis töötule ette nähtud on (koondamishüvitis, töötuskindlustushüvitis jms).
Kui mul on puuduv töövõime ja mind koondatakse tervise halvenemise tõttu, kas siis töötuna arvele võtmisel võetaks töövõimetoetus ära?Koondamishüvitist ja töövõimetoetust saab korraga. Et siis Eesti Töötukassa maksab kindlustushüvitist koondamise korral (koondamishüvitist) samaaegselt töövõimetoetusega.Küll aga ei maksta töövõimetoetuse saajale töötuna arvele registreerimisel samaaegselt töövõimetoetusega töötutoetust. Kuna töövõimetoetus suurem kui töötutoetus, makstakse inimesele just töövõimetoetust.
Töötan keskastmejuhina, palk on umbes 2 Eesti keskmist, ähvardab koondamine. Olen kuulnud, et Töötukassa sunnib inimesi toidupoodi kassapidajaks ning kui inimene pole nõus, siis ähvardate kuuhüvitist mitte maksta. Loomulikult ma pigem olen töötu ja saan oma pool palgast paar kuud ning loodetavasti leian samal ajal kogemusele vastava töö, kui lähen Maximasse 500 EUR eest kuus. Kuidas kommenteerite? Kas sunnite töötuid madalapalgalisele tööle, teades, et rahaliselt selgelt inimene kaotab?Kui inimene otsib aktiivselt tööd ja teeb töö leidmiseks pingutusi, toetab töötukassa teda hüvitiste ja toetustega ning vajadusel ka töö leidmiseks vajalike teenustega ( näiteks koolitused, töötoad). Inimesi ei sunnita töötuks ega tööle.Küll on paika pandud teatud piirid – et millist tööd pakkuda. Esimese 20 nädala vältel loetakse sobivaks tööks tööd, mis ei ole tervislikel põhjustel vastunäidustatud, mille puhul sõiduks elukohast töökohta ja tagasi ühissõidukiga ei kulu rohkem kui kaks tundi päevas ega rohkem kui 15 protsenti kuupalgast, mis vastab töötu haridusele, erialale ja varasemale töökogemusele. Pakutav töötasu peab olema vähemalt kahekordne miinimumpalk.
Erakondade populaarsuse küsitlusi viiakse meil läbi regulaarselt, isegi kuni kaks korda kuus.Miks ei ole tellitud pädevaid uuringuid reaalsest tööpuudusest Eestis juba palju aastaid? Olen pöördunud uuringufirmade poole ja nad on seda kinnitanud.Tööpuuduse kohta on andmeid kahes kohas. Töötukassa avaldab igapäevaselt andmeis nende inimeste kohta, kes on ennast meie juures töötuks registreerinud. Päevase seisuga saab tutvuda siin – https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistikaLisaks kogub andmeid statistikaamet. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga, küsitluse teel. Viimastel aastatel on tulemused nii meie kui statistikaameti uuringus olnud väga sarnased, mis tähendab, et enamus töötuid on ka ennast registreerinud.
Miks hakkab töötukassa koolitusi pakkuma alles 2 kuu möödudes? Miks peab osalema oma eriala algkoolitusel, kui ma tean, et mul pole sealt midagi õppida?Kindlasti ei pakuta koolitust alles kahe kuu möödudes. Kui juba esimesel kohtumisel saab selgeks, et tööle saamisel on probleemiks eesti keel või nõrgad digioskused, siis pakume kohe võimalust koolitusele minna. Enamasti läheb aga veidi aega, enne kui selgub, milliseid oskuseid oleks vaja inimesel omandada/ värskendada, et tööturul hakkama saada.Kui olete võtnud end töötukassas töötuna arvele, siis analüüsite oma nõustajaga, millised oskused, teadmised ja varasemad kogemused toetavad Teie tööle saamist ning mis võib saada kandideerimisel takistuseks. Kui tööle saamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi on võimalik omandada koolitusel, saab töötukassa Teile koolitust ka võimaldada.Töötukassa jaoks on väga oluline, et rahastatav koolitus annab teadmisi ja oskusi, mis suurendavad inimese toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturul. Seetõttu kui leiate, et koolitus, millel osalete, ei anna Teile täiendavaid oskusi, andke sellest oma nõustajale kindlasti teada, saaksime selle üle vaadata!
Kui ma ei soovi oma endise tööandjaga tülli minna, aga töö sisu muutus minuga kokkulepitust hoopis teistsuguseks. Kas siis ei saa normaalset toetus 70%? Lahkusin omal soovil kuna töökoormus tõusis kaks korda.Kui töösuhe on lõppenud omal soovil, on töötuks registreerides õigus töötutoetusele, mille päevamäär käesoleval aastal on 6,10 eurot kalendripäevas. 70% töötasust töötukassa poolt hüvitamisele ei kuulu. Töötuskindlustushüvitist makstakse esimesed 100 päeva 60% töötasust, kuid selleks peab töösuhe olema lõppenud koondamisega, tööandjapoolse rikkumisega (näiteks töötasu maksmisega viivitamine), tähtajalise töösuhte lõppemisega, võlaõigusliku töösuhte lõppemisega vms.
Miks ma ei või ise valida kursuseid või koolitusi?Töötukassa tasub nende koolituste eest, mis aitavad inimesel leida uue töö.Kui töötukassal on sobiv koolitus sisse ostetud, st tellitud, siis suuname Teid sellesse koolitusgruppi. Kui sobivat tellitud koolitust lähiajal algamas ei ole, siis saate ise valida endale koolituse avatud koolitusturult.Kuidas tööturukoolitusel osaleda?Tulge töötukassa karjäärinõustaja juurde. Nõustajad töötavad kõigis maakondades ning nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas. Karjäärinõustaja kaardistab teie senise hariduskäigu ja töökogemuse ning koos arutate, milliseid oskusi või teadmisi oleks teil töötamise jätkamiseks või uue töökoha leidmiseks vaja omandada.Karjäärinõustaja aitab hinnata, kas koolituse läbimine toetab nende oskuste omandamist ja kontrollib, kas kuulute koolituse sihtrühma ning kas töötukassa saab vajalikku õpet toetada.Koolitusel osalemiseks peate valima karjäärinõustajaga kokkulepitud kursuse(d) töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate täienduskoolituste seast.
Miks ei avalikustada ,kui palju on koolituse summa igale töötule.Sain teada ühelt koolituselt, et igaüks saab kasutada 2500 € eest koolitusi. Miks ma siis ise ei saa valida koolitust? Töötukassa saab tasuda nende koolituse eest, mis aitavad teil leida uut tööd, on vajalikud selliste oskuste saamiseks, mida tööturul tarvis. Koolitusi on kahte tüüpi. Esimene valik on tellitud koolitused, mis toimuvad kõigis maakondades. Need on näiteks arvuti-, eesti keele ja ettevõtluskoolitused. Kui Teile sobivat koolitust algamas ei ole või on Teil vajalik läbida koolitus, mida töötukassa ei ole tellinud, siis saate valida endale koolituse avatud koolitusturult. Koolituste hinnad on avalikud. Töötukassa saab tasuda töötava inimese puhul koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul ja töötu puhul kahe aasta jooksul. Koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta.
Millal on mul õigus hüvitisele? Kahjuks pole küsija täpsustanud, millist hüvitist ta silmas peab. Kui töötuskindlustushüvitist, siisTöötuskindlustushüvitisele on õigus, kuiteil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga või enda süülise käitumise tõttu. Näiteks on teil õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:teid koondati;asutus likvideeriti;tööleping lõppes katseajal;tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;teie tähtajaline tööleping lõppes;teie võlaõiguslik leping (nt töövõtuleping) lõppes jms. Alates 01.08.2020 saate esimesel sajal hüvitise saamise päeval iga päeva eest hüvitist 60% ning seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust.Kindlasti tasub uurida kodulehte - https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised
Kui elan Tartus, miks ma ei või saada teise maakonda koolitusele minemiseks kompensatsiooni?Kui olete registreeritud töötu ning olete töötukassaga kokku leppinud koolituse läbimise, siis arvestatakse teile juurde koolituse vältel ka sõidu- ja majutustoetus.
Kui olen lapsevanem ja teatan et nt juulikuu jooksul ei ole võimalik käia töövestlustel kuna lapsed puhkavad lasteaiast, siis miks minule ulatatakse avaldus et siis loobuge meie toetusese kuna te ei vasta kriteeriumile? Millisele? Mulle soovitati ka lapsed panna suvel mõnda teise päevahoidu, mille peale ma küsisin et kui teie puhkate 28 päeva aastas siis miks minu lapsed peavad vahetpidamata laseaedades veetma, et kas nad pole puhkust ära teeninud? Mille peale anti minule pastakas ja prinditud avaldus lausega palun täitke ära.Täname küsijat tagasiside ja kogemuse jagamise eest. Sellisest tagasisidest saame ka ise õppida, kuidas veelgi enam tuua kliendile välja erinevaid vajadustele vastavaid võimalusi.Kui inimene otsib aktiivselt tööd ja teeb omalt poolt töö leidmiseks pingutusi, toetab töötukassa teda hüvitiste ja toetustega ning vajadusel ka töö leidmiseks vajalike teenustega. Kui inimese tervise, pereliikme tervise või hooldatavate pereliikmetega seoses esineb perioode, kus mõjuval põhjusel ei saa tööleidmiseks vajalikke tegevusi tavapärasel viisil teha, tuleb see oma nõustajaga läbi rääkida. Sageli ei tähenda lasteaia kollektiivpuhkus seda, et töö otsimist ei saa jätkata. Ka eriolukorra ajal, kui kehtisid üldised liikumispiirangud ja koolid-lasteaiad olid suletud, toimusid tööintervjuud nii kohapeal kui erinevates veebikeskkondades ja nii tööandjad kui tööotsijad leidsid nutikaid lahendusi vestluse läbiviimiseks. Oluline on leida olukorrale sobiv lahendus töö otsimiseks. Üha rohkem on kasutusel e-kanalid. Nii näiteks on võimalik end töötuna arvele võtta internetis ja loetud minutitega.Soovitame alati nõustajaga avalalt arutada, mis aitab koos leida lahendusi. Meie eesmärk on toetada inimest tööotsingul, et koos leida sobilik töö.
Miks töötukassa vahendab töötuid 4 eurose päevaraha eest ettevõttesse tööpraktikale, aga ettevõttele maksab 28 eurot päevas? Samas keelab ka ettevõttel töötule praktika eest tasu maksmast. Samas öeldakse et tööpraktika võib kesta 8h ja nädalas kokku 40h. Ja nii 4 kuud! Miks peab töötu kes on suunatud tööpraktikale saama 8h päeva eest tasuks 4 eurot?Töötukassa võimaldab inimestel osaleda vabatahtlikul tööpraktikal. Selle praktika käigus saab inimene ülevaate valitud tööst, töötingimustest ning ettevõttest. Töötukassa maksab inimesele iga osaletud päeva eest stipendiumi. Niisamuti maksab töötukassa tasu ka praktika juhendajale, tööandjale, kes panustab oma aega, teadmisi, töövahendeid. Kuna tööandja kulud on suuremad, siis on ka tasu erinev.Olenevalt inimese poolt valitud tööst ja praktikakohast võib tööpraktika kesta 8 h päevas ja 40 h nädalas. Tööpraktika maksimaalne pikkus on 4 kuud. Praktika pikkuse ja tööaja lepivad tööandja ja inimene omavahel
Kui ei ole pakkuda erialast tööd, kui kaua toetab siis Töötukassa edasi?Töötukassa maksab registreeritud töötule töötuskindlustushüvitist või töötutoetust.Töötuskindlustushüvitis määratakse 180, 270 või 360 kalendripäevaks. Töötuskindlustushüvitise maksmise periood sõltub inimese töötuskindlustusstaažist.Töötutoetust makstakse maksimaalselt 270 kalendripäeva. Kui töötushüvitised on lõppenud, tuleb toimetulekuks vajaliku abi saamiseks pöörduda viivitamatult kohaliku omavalitsuse poole.Kui töötutoetust enam ei maksta, siis registreeritud töötu saab sellele vaatamata ravikindlustuse ja saab kasutada töötukassa teenuseid.
Miks makstakse raha karjäärinõustaja juurde minemiseks? Näiteks 0.40 senti.Tegemist on sõidu- ja majutustoetusega, mida makstakse registreeritud töötutele osalemisega seotud kulude katmiseks.See tasu on ühikuhinna põhine, 10 senti km. Kui teenuse osutamise oht on kliendile lähedal, siis on tõesti tegu väga väikeste summadega. Samas, kui inimene peab tulema kaugemalt, siis on koolitusele sõitmisega kaasnev kulu sageli päris suur ja sõidutoetuse puudumisel ei pruugiks koolitusele tulemine lihtsalt võimalik olla.Juhul, kui inimene ei soovi sõidutoetust saada, võib inimene teha sõidutoetusest loobumiseks töötukassale avalduse. Muul juhul arvestatakse see summa automaatselt.
Elan Eestis. Miks on kuulutused inglise ja muus keeles, jääb arusaamatuks millise firmaga ja mis tööga on tegemist?Töötukassa töövahendusportaalis peavad kõik tööpakkumised olema avaldatud eesti keeles, lisaks on tööandjal võimalus/ õigus kuulutus ka vene ning inglise keeles lisada (nt kui otsib mujalt Euroopast või piirkonnast, kus Eestis ka rohkem nt vene keelseid inimesi).
Tere, olen osalise töövõimega. Küsimus selline, et millised on miinused või plussid, kui teen endale LHV ettevõtluskonto? Kuidas see toimib ja kas selle konto olemasolu korral pean iga kuu töötukassa käima konsultandi vastuvõtul? Ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana.Kui inimese töövõime on hinnatud osaliseks, peab töövõimetoetuse saamiseks täitma aktiivsust. Üheks aktiivsuse tegevuseks loetakse, kui inimene tegutseb ettevõtjana ettevõtluskonto kaudu. Registreeritud töötu puhul see ei kehti, ettevõtluskonto omanik ei saa olla töötuna registreeritud.Ettevõtluskonto on viis osutada teenust või müüa oma kaupa ettevõtjana selliselt, et ei ettevõtja ei pea muretsema maksude kinnipidamise ja deklareerimise pärast, seda teeb ettevõtluskonto teenusepakkuja ettevõtja eest.Selline ettevõtlusviis sobib ettevõtjale/inimesele, kes müüd kaupu või teenust, mis ei vaja suuri investeeringuid, sest kõikidelt ettevõtluskontole laekumistelt peetakse kinni maksud ja mahaarvamisi ei ole võimalik teha.
Mis on kriteeriumiks, et kõikidele töötukassas arvelolijatele ei maksta toetust? On neid, kes pidid tööst ilma jääma seoses ettevõtete sulgemisega karantiini perioodil.Töötukassa maksab registreeritud töötule töötuskindlustushüvitist või töötutoetust.Töötutoetuse saamiseks on vajalik, et inimene oleks ühe aasta jooksul olnud hõives vähemalt 180 kalendripäeva. Selliseks hõiveks loetakse töötamine, õppimine, ajateenistuses viibimine, FIE-na tegutsemine, ettevõtluskonto kaudu tegutsemine, alla 8-aastase või kuni 18-aastase puudega lapse kasvatamine, vanuri või puudega isiku hooldamine, vanglas viibimine, tuvastatud puuduv töövõime, abikaasatasu saamine (diplomaatide abikaasad). Kõiki hõiveid saab omavahel liita. Seega tasub kindlasti konsultandiga nõu pidada.Töötuskindlustushüvitisele on õigus, kui olete töötuna arvele võetud, teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži ja te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel.Näiteks on teil õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:a) teid koondati;b) asutus likvideeriti;c) tööleping lõppes katseajal;d) tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;e) teie tähtajaline tööleping lõppes;f) teie võlaõiguslik leping (nt töövõtuleping) lõppes jms.
Miks töötukassa ähvardab toetuse ära võtta, kui ma ei soovi tema poolt pakutavat ajutist tööd vastu võtta. Ma otsin pikaajalist tööd. Miks töötukassa ei kuula mind, et ma ei saa teatud töökohtadele oma tervisliku seisundi tõttu kandideerida, aga ikka järjepidevalt pakub neid samu ameteid mulle kandideerimiseks? Tööandjad väärtustavad sageli kandidaatide puhul nende aktiivsust, nii on paljude tööandjate jaoks vahepeal ajutist tööd teinud kandidaat parem valik, kui pikemalt igasuguse tööta olnud kandidaat. See on ka põhjus, miks töötukassa innustab tööotsijaid tegema uue põhitöö leidmiseni ka ajutist tööd. Alati tasub ka tööandjaga suhelda, rääkida oma soovidest – mõnikord on võimalik töökohta ka töötukassa abiga sobivaks kohaldada. Oleme aidanud muuta töökeskkonda töötajale sobivaks – aidanud liikumisraskustega töötajatele tõstuki osta, muutnud sissepääsude laiust jne.Alates septembrist on võimalik teha ajutist tööd ka ilma, et peaks selle tegemise ajaks töötuna arveloleku lõpetama ja hüvitiseta jääma. Seda juhul, kui töötamine ei kesta kauem kui 8 päeva järjest või 8 päeva kuus, kui kuus saadav tasu ei ületa 233 eurot ja viimase 24 kuu jooksul pole ajutise töötamisega kuid rohkem kui 12.
Selgitage FIE võimalusi seoses töö puudumisega. Kuidas tasuda sotsiaalmaksu miinimumi? Kas töötuks saab vaid FIE tegevuse lõpetamisel?Kui FIE-l pole enam FIEna tööd/tegevust, saab FIE oma tegevuse lõpetada ning asuda tööd otsima. Kui FIE ei soovi ajutiste raskuste tõttu tegevust lõpetada, saab FIE oma tegevuse peatada. Kui FIE on tegevuse peatanud, saab ta registreerida end töötuna juhul, kui ta vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele (tal on saanud töötuskindlustushüvitisega maksustatud tasu vähemalt 12 kuu jooksul, tema viimane töösuhe on lõppenud tööandja algatusel, tähtaja möödumise tõttu või muul alusel, mis ei ole vabatahtlik töölt lahkumine).Sotsiaalmaksu miinimumi tasumine on FIE maksundust puudutav küsimus ja sellega võiks pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.
Mis saab siis, kui töötuskindlustushüvitise maksmise periood läbi saab ja inimene ei ole ikka tööd leidnud (hoolimata aktiivsest tööotsimisest ja parema puudumisel vabatahtlikuna töötamisest)? Kas siis peab ta tänavale sattuma ja nälga jääma?Töötuskindlustushüvitist makstakse sõltuvalt kindlustusstaažist 6 kuud, 9 kuud või aasta. Töötuskindlustushüvitise lõppemisel jätkab töötukassa inimese nõustamist ja teenuste (näiteks koolitus, tööpraktika) osutamist tööle aitamiseks. Kõigil registreeritud töötutel on ravikindlustus. Kui inimene ei saa töötushüvitisi ja on majanduslikes raskuses, on võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.
Kust saaks lugeda toetatud projektide ja edulugude kohta?Ettevõtlusega alustamise toetust on jagatud erinevate organisatsioonide alt juba ligemale 30 aastat, igal aastal on toetuse saajaid umbes olenevalt aastast 400 - 700. Seega selline suur projektide baas oleks üsna mastaapne ja hetkel sellist võimalust pole.Edulugusid ilmub aga üsna tihti meedias. Meie juures alustanutest on mõned ettevõtted jõudnud ka miljonilise käibeni.http://annestiil.delfi.ee/elustiil/keiu-roosimagi-mu-kehal-pole-kohta-kus-ei-oleks-arme-voi-auke-aga-olen-oma-haigusega-leppinud?id=82325067https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/lemmikloomade-operatsioonijargsed-vestid-toid-aasta-alustava-ettevotja-tiitli?id=85080749https://jarvateataja.postimees.ee/4509507/palli-sisemuses-saab-kulgeda-ule-lume-ja-veehttps://www.saartehaal.ee/2018/07/27/vigastus-viis-uue-ametini/https://lounapostimees.postimees.ee/5904499/koertekooli-avav-neiu-vanale-koerale-voib-vaga-edukalt-trikke-opetadahttps://lounapostimees.postimees.ee/6030910/kohvik-sudalinnas-meelitab-ahjusoojade-kupsetistegahttps://tervis.postimees.ee/6140533/lumfoomi-seljatanud-naine-hakkas-abistama-haigeid-kes-molgutavad-surmamotteid?_ga=2.181517159.1751961824.1534695223-1484911759.1533452558https://www.saartehaal.ee/2018/09/07/too-ettevotlikkus-toi-kontorist-mangumaale/https://www.saartehaal.ee/2018/10/31/muhu-leivameistrid-tarisid-toostuse-ajutiselt-brusselisse-valjanaitusele/https://sammustedusammuni.wordpress.com/2018/10/31/kuidas-minust-sai-ettevotja/?fbclid=IwAR0aqmhkOrPdzYR0FEygN3gcFg6FayJ8QKQtN7J-090dMnR0mqYB2muGL08https://maaelu.postimees.ee/6476166/pruulius-proovib-peedist-olut-tehahttps://www.saartehaal.ee/2019/01/18/harrastusest-sai-too/
Kas teil on plaanis suurendada ettevõtluse alustamise toetust? Jah. Töötukassa nõukogu on teinud otsuse ettevõtlusega alustamise toetuse järgmisest aastast suurendada.
Mis kasu on töötule töötukassast?Registreeritud töötul on võimalik saada otsest rahalist kasu, aga ka abi uue töökoha leidmisel, uute oskuste õppimisel. Otsene rahaline kasu on töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, koondamistasu vms. Täpsemalt saab lugeda siit - https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitisedRegistreeritud töötu saab osaleda täiend – ja ümberõppel, mille rahastamise eest kannab hoolt töötukassa. Nende võimaluste kohta saate infot siit – https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitusedOlemas on veel ka näiteks ettevõtlusega alustamise toetus, karjäärinõustamine.Lisaks kehtib registreeritud töötule ravikindlustus.
Kas on määratletud vahemik kahe kollektiivkoondamise vahel?Korraga ühes asutuses kahte kollektiivset koondamist korraga toimuda ei saa. Küll aga võib juhtuda, et nii kui üks koondamise protsess on lõppenud, alustatakse uut.Kollektiivse koondamise puhul tööandja peab kindlasti teavitama töötajaid ja töötukassat kavandatavast koondamisest. Seejärel andma töötajatele vähemalt 15 päeva konsulteerimiseks, seejärel teatab töötukassat teistkordselt kollektiivsest koondamisest esitades täpsustatud andmed sh töötajate arv ja ametinimetused ning valikukriteeriumid, kellega tööleping kavandatakse üles öelda. Töötajate arv kahe teavitamise ajal võib muutuda nii suuremaks kui väiksemaks.Seejärel annab töötajatele kätte koondamisteated ning alles 30 päeva möödumisel või hiljem võib lõpetada töölepingud.Kui hiljem selgub, et on vaja koondada veel töötajaid, siis tööandja kõigepealt peab selgeks tegema, kas tegemist on kollektiivse koondamisega või mitte. Kui tegemist on kollektiivse koondamisega, siis tööandja alustab kollektiivse koondamise protsessi uuesti.
Kui tahetakse töökoormust suurendada, aga see ei sobi, siis kas ma pean ise lahkuma või on mingi muu lahendus? Töökoormuse suurenemine ei sobi, kuna päev läheb liiga pikaks ja lepingus oli kindel koormus kokku lepitud.Selle küsimuse peaks saatma tööinspektsiooni – tööõigus on nende teema
Kuidas saada OÜ alustamiseks laenu?Töötukassa ei paku laenu. Kui inimene on registreeritud töötu ja soovib alustada ettevõtlusega, siis töötukassa pakub selleks ettevõtlusega alustamise toetust. Tuleb esitada oma plaan, vajadusel läbida koolitus. Lähemalt saab lugeda siit - https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus
Kui töötajale enam töö ei sobi ja lahkub töölt omal soovil, kas siis makstakse töötushüvitist?Täna kehtivad seadused ei anna paraku õigust töötuskindlustushüvitisele, siis kui töötaja algatusel on töösuhe lõppenud. Erandiks on tööandjapoolne kohustuse oluline rikkumine ning olukord, kus tööandja ei saa anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendab seetõttu töötaja töötasu.Omal soovil töölt lahkumise korral on inimesel õigus saada töötutoetust.
Miks tööandjad pakuvad tööd aga ei suvatse juurde kirjutada kui palju ka töö eest palka makstakse, miks pean kulutama aega ja vahendeid, et minna kohale ja kuulata, et töötasu ei vasta minu ootustele?Töötasu suurus sõltub tihipeale erinevatest teguritest ning seetõttu on tööandjad vahemiku välja toomisega ettevaatlikud. Olenevalt tulevase töötaja oskustest ja kogemusest on tööandjad üldjuhul valmis olema palga osas paindlik. Selleks, et töövestlusel kulgeksid palgaläbirääkimised kergemini on Statistikaameti loodud lehel võimalik tutvuda erinevate ametikohtade ja/või maakondade keskmiste palkadega. https://ametipalk.stat.ee