Alates juuni algusest, mil toetuseks eraldati lisavahendid, kuni oktoobri keskpaigani on KredExile esitatud kokku 356 väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlust kogusummas 3,46 miljonit eurot. Kõige enam taotlusi on laekunud Harjumaalt, Pärnumaalt ja Lääne-Virumaalt.

Kokku on väikeelamute (sh ridaelamute, suvilate ja aiamajade) rekonstrueerimistoetuse tänavune maht rekordiliselt enam kui 3,3 miljonit eurot, millest kaks miljonit eurot eraldas valitsus tänavuse lisaeelarvega.

Olulisemaks muudatuseks sel aastal olid kasvanud toetusprotsendid. Olenevalt piirkonnast oli sel aastal võimalik hoone tervikliku rekonstrueerimise puhul saada toetust kuni 50% või maksimaalselt 50 000 eurot väikeelamu kohta. Muudel juhtudel oli toetusmäär 30% ja suurim toetussumma 20 000 eurot. Samuti oli tänavu nõudeks tellida tööd teenusepakkujalt või ehitusettevõttelt. Varasemalt said toetust vaid need väikeelamud, mis olid kasutusse võetud enne 1993. aastat, uueks piiriks seati aasta 2000.

Alates 2016. aasta novembrist on KredExile esitatud rohkem kui 1200 väikeelamute energiatõhususe suurendamise taotlust summas 8 mln eurot. Toetust on eraldatud 825 elamu rekonstrueerimiseks summas 5,4 mln eurot.

Taotlusi võetakse vastu veel 19. oktoobrini. KredExile juba esitatud taotlusi menetletakse nende laekumise järjekorras ning taotlejaid teavitatakse otsusest otse.

Infot toetuse kohta leiab SIIT.