Head ja jätkusuutlikud uuendused sünnivad alati koosloomes. Näiteks moodustatakse teadlastest ja ettevõtte töötajatest meeskond, kes ühiselt ning võrdväärselt töötab läbi erinevaid arengustsenaariume ja valib nende hulgast sobivaima. Ka tootearenduse lähteülesanne, tegevus- ja eelarvekava töötatakse välja koos.

Selline vastastikune teadmiste täiendamine annab eelise konkurentsis ja tagab investeeringu jätkusuutlikkuse. Koos loodud tulemus on ka jäävam, sest ülikooli võimekus eksperimenteerida nii uurimislaborites kui ka potentsiaalseid kasutajaid kaasates võimaldab panustada toote või teenuse parandamisse enne lõpptarbijateni jõudmist.

Tõsi on see, et teadustööga on raske anda olulist lisaväärtust juba turul olevale tootele. Küll näitavad uuringud, et ettevõtted, mis uusi ideid enne testivad, saavutavad kliendi üle tõhusama kontrolli kui need, kes uusi praktikaid varem katsetamata rakendavad.

Booking.com on üks edukamaid näiteid eksperimentidest igapäevatöö osana. Koguni 3/4 1800-st toote- ja tehnoloogiatöötajast kasutab oma töös eksperimente. Tulu toovad eksperimendid aga vaid siis, kui neid teha massiliselt – ka booking.com-i eksperimentidest õnnestub vaid iga kümnes. (Thomke, S. Harvard Business School, Building a Culture of Experimentation. HBR. märts-aprill 2020)

Head praktikad on käeulatuses

Tallinna Ülikooli kui targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja läbiv eesmärk koostöös ettevõtetega on inimkesksed uuendused. Teadlased aitavad kaasa tehnoloogiate nutikale ja säästvale kasutamisele hariduse, tervise, digi, meedia ja avatud valitsemise valdkondades.

TLÜ molekulaarteaduste laboris katsetatakse iga päev. Koostöös vanemteadur Rando Tuvikese meeskonnaga on välja töötatud Berrichi kosmeetikatoodete sari ja on osaletud Turbliss OÜ toodete arendamisel. Samuti on välja töötatud õlleselitajaid Kanada korporatsioonile Lallemand Inc.

Usalduslik koostöö Berrichiga on kestnud juba mitu aastat, mis näitab, et selline suhe ülikooliga on loomulik osa ettevõtte igapäevasest tootearendusest.

TLÜ digitehnoloogiate instituudil on ette näidata professor Tobias Ley juhitud edukas nelja-aastane rahvusvaheline projekt Learning Layers ehitus- ja tervishoiusektoris (2012–2016). Uuriti, kuidas kujunevad töötajatel töökohal õppides uued teadmised ja kuidas need nii organisatsioonisiseselt kui ka -üleselt võimalikult kiiresti kõikidele töötajatele konkurentsieelise saavutamiseks kättesaadavaks teha. Hilisem juhtumianalüüs näitab, et edukalt kasutatakse neid õpitehnoloogiaid, mille pilootprotsessi olid korraga kaasatud kõik asjaosalised: töökohal õppija ja juhendaja ettevõttes Bau-ABC, tehnikapartneri esindaja, teadlased.

Selliseid haridustehnoloogilisi disaini- ja testimiskogemusi rakendatakse koosloomeprogrammis (Hariduse Infotehnoloogia AS, Startup Estonia, TLÜ), mis viib kokku Eesti haridusasutused ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted. Eesmärk on luua Eesti haridusele kvaliteetseid ja tõenduspõhiseid digilahendusi.

Uus uurimislabor

TLÜ haridusteaduste instituut on kohe avamas uurimislabori EDUSPACE uksi haridustehnoloogiafirmadele, et pakkuda neile tootearenduse tarvis rakendusuuringuid ja eksperthinnanguid. Samuti on see koht, kus viia ellu rahvusvahelisi ülikoolide-ettevõtete koostöövõrgustike tugevusel põhinevaid rakendusprojekte.

Siin on hea näide HITSA IT akadeemia 2020. aasta arendusprojektide toetusvoorust rahastust saanud õppekava arendus „Minu tulevikukolleeg robot“, mille eesmärk on luua laborile 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavade üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume.

Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis. Selleks ühendavad oma jõud teadlased ja ettevõtjad Tallinna Ülikoolist, Hispaania Kuningas Juan Carlose Ülikoolist, roboteid tootvast Eesti idufirmast Clearbot ja Prantsusmaa Poppy Stationi õpperobotite haridusvõrgustikust Inria.

Lihtsalt võta ühendust!

Kõikides Eesti ülikoolides on oma põhikontakt, kelle poole pöörduda. Tallinna Ülikoolis on selleks innovatsiooniteenuste tugimeeskond EXU (Enterprise x University). Küsimuse võib esitada ka kodulehel adapter.ee, kus viieteistkümne Eesti teadusasutuse hulgast leitakse sobiv teaduspartner viie tööpäevaga.

On tõsi, et ülikoolid ei paku valmislahendusi poeriiulitele seisma jäänud kauba reklaamimiseks või turustamiseks. Teadusele põhineva toote või teenuse arendamine koostöös ülikooliga võtab rohkem aega, kuid nii võib vältida ebakompetentseid lahendusi ja äriplaani lühikest eluiga. Koos jõuame rohkem!