„ELUsate pigmentide” projekti jaoks said kokku Tallinna Ülikooli, sh TLÜ Haapsalu kolledži, ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid. Kõige üldisem eesmärk oli lõimida erinevaid erialasid ja panna neid ühiselt lahendama valdkonnaüleseid probleeme, konkreetselt aga uuriti bakteripigmendi kasutamise võimalikkust disainis.

Eesti noortel loodusteadlastel ja disaineritel õnnestus panna üks Eestis isoleeritud bakter – Rheinheimera baltica – kasvama ja eraldama sinakaslillat pigmenti laboritingimustes. Samuti kasvatati seda tekstiilil viisil, mis annab lootust, et tulevikus on võimalik arendada bakteri ja disaineri „koostöös” uuenduslikke mustreid ja visuaale, mis omakorda võib kaasa tuua paradigmamuutusi esteetikas.

Tegemist on viimaste aastate ühe innovatiivseima suunaga alternatiivsete värvimismeetodite maailmas, mis proovib leida looduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi tekstiilitööstuse tekitatavale saastele. Bakteripigmentidega värvimine võib anda võimaluse oluliselt vähendada vee kasutamist tekstiilitööstuses ja kemikaalide sattumist ökosüsteemi.

Vaatamata sellele, et konkreetne õppeprojekt kevadsemestriga lõpeb, on Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini magistrandil Kristel Aimee Lauril soov teemaga edasi minna ja leida koostööpartnereid nii teadlaste kui ka ettevõtjate hulgast. „Olen alati olnud uudishimulik ja idealist. See suund on üks võimalus uurida, kas selline lähenemine võib aidata midagi maailmas paremaks muuta. Mind on paelunud erinevate distsipliinide omavaheline koostöö ja selle potentsiaal. Kui seda täiendab veel looduse tarkus ja ilu, on tunne, et kõik on võimalik ja imesid juhtub. Just seda tunnet see projekt pakkus ja võiks pakkuda ka edaspidi,” ütleb Laur.

Projekti „ELUsad pigmendid” juhendasid Kairi Koort Tallinna Ülikoolist ja Marie Vinter Eesti Kunstiakadeemiast. Meeskonda kuulusid Piia Hurt (TLÜ), Piret Kartus (TLÜ), Kristel Aimee Laur (EKA), Andres Niroda (TLÜ) , Käthlin Paas (TLÜ Haapsalu kolledž), Polina Tereshchenko (TLÜ).

TLÜ ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames viivad üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooliväliste partneritega ellu erialadeülese probleemipüstitusega projekte.

Lähemalt ELUst

Välismaiste tudengite hinnanguid ELUle