TLÜ Haapsalu kolledžis on antud ja saadud IT-haridust juba 20 aastat. Viimasel viiel aastal toimub õppetöö tsükliõppes, mis võimaldab tarkust taga nõudma tulla ka neil, kellel pereelu ja töö kõrvalt oleks muidu väga raske kooliteed ette võtta.

Koolitee kenasse Haapsallu on seejuures ilus, paljude üliõpilaste jaoks ka pikk – tihti läbi mitme maakonna. IT-d käiakse Haapsalus õppimas kõikjalt Eestist.

Teel kooli on aega end pingelisele õppimisele häälestada. Igal teisel nädalal neljapäevast laupäevani pühendutakse erinevate IT-tarkuste omandamisele loengutes ja praktikumides. Suur osa õppetööst on aga iseseisev, seda tehakse tihedas koostöös rühmakaaslastega.

Just ühtehoidmine ja koostegemine on üks Haapsalu tudengite hea õppeedukuse põhjuseid. Kolledži õppejõudude hulgas on tugevaid teoreetikuid, aga ka paljunäinud praktikuid, näiteks Priidu Paomets, kes muidu toimetab rahvusvahelist tuntust kogunud tarkvara tootvas ettevõttes.

Nüüd sai õppekava juba 20 aastat vanaks. Seda tähistanud üritus oli nii vahva, et kuuldused, mida osavõtnud levitasid, on puudujaid kadedaks muutnud. Oli ju tegemist päevaga, mis võttis omamoodi kokku nii õppetöö kui ka õppekava olemuse. Peeti pidulikke kõnesid, kuulati tõsist akadeemilist juttu, kuid selle kõrval väärtustati vaba olemist, humoorikat vestlust, nutikat nalja ja loomulikult IT-d.

Vilistlased pandi proovile IT-terminoloogia tundmises ja moodsate tarkvaraarenduse meetodite valdamises. Otsekui titaanide heitlus tundus kahe programmeerimisõppejõu omavaheline mõõduvõtt, mille käigus sai näha kahe erineva strateegia kasutamist programmikoodi kirjutamisel.

Uudistati muutunud koolimaja, arvutiklasse, õppekava ja oldi veidi nukradki – ei saada enam osa kõigest praegu toimuvast. „Tahaks lausa uuesti õppima tulla!“ kinnitasid mitmed.

Tervet õppekava kordama tulla pole ehk mõtet, aga uusi üliõpilasi, kes soovivad omandada IT-haridust laiapõhjalisel õppekaval tsükliõppes, ootame avaldusi esitama 1. juulini ja vastuvõtukatsetele 10. juulil.

Rohkem infot